Alarik Wiik, OH6OA

Alarik Wiik var bonde i Soklot, Nykarleby lkm. Han fick radiomatörlicens ca 1949 och det dröjde inte länge innan han hade haft radiokontakt till alla kontinenter. Han byggde själv sin radioutrustning och allt var gjort med omsorg och så snyggt att hustrun lät honom ha radiostativet i vardagsrummet. Kunskaperna i radioteknik hade han inhämtat från Radio Amateur's Handbook. Vi vet inte hur han lärde sig engelska för att läsa boken. Alarik var en av de första att bygga en SSB (single side band) sändare, den teknik som numera nästan uteslutande används vid talöverföring. SSB kräver linjär utrustning, som är mycket krävande att bygga. Alariks sändare lär ha haft perfekt ljudkvalitet. Han var mycket lugn och demonstrerade gärna sin utrustning för besökare och undervisade intresserade ungdomar. Alarik blev ”silent key” 1990, 81 år gammal. Eleverna vid Nykarleby Samskola bildade en DX-klubb ca 1961 (DXare lyssnar på avlägsna rundradiostationer och skickar in rapporter om stationernas hörbarhet). Dx-klubbens konstitutionella möte hölls hemma hos Alarik. Alarik Wiik och Bror Eng OH6OB blev klubbens faddrar som undervisade i radioteknik och telegrafi.Arne Nylund tillhandahöll och berättade. Mer om Alarik av Jimmy Johnsson och Bertil Bengtsson.


Översikt Nykarleby och Nykarleby landskommun.

(Inf. 2005-03-12, rev. 2018-02-07 .)
Föregående kort.Jeppo.