Per Hending, OH6IU

Per Hending, uppvuxen i Munsala kby, har varit aktiv radioamatör sedan 1974. Han har sedan 1980 kört med en quad antenn som har 4 element på våglängderna 20m, 15m och 10m. Största elementet har 5m långa sidor och bommen är ca 10m lång. Den vridbara antennen står på en 20m hög fackverksmast. Numera använder man glasfiberstavar i stället för bambustavar. Per har bundit snören mellan elementhörnen för att förhindra att antennen gungar sönder i hård storm. Han har lärt sig engelska via sin hobby och talar med australiensk accent eftersom han har haft många och långa QSOn (radiokontakter) med folk från "down under". Per har den starkaste signalen av radioamatörerna i nykarlebynejden. Han har jobbat idogt för den lokala radioklubben, Nykarlebynejdens Sändaramatörer OH6AN och varit dess ordförande i många år. Varje måndag kväll träffas ett varierande antal radioamatörer från nykarlebynejden (från Vörå till Kronoby) i klubblokalen i Munsala kby. Ibland har man gäster från Sverige och andra håll.

Alf Blomqvist tillhandahöll kort och Arne Nylund berättade.

.
Per från Munsala har använt ett generellt kort för Vasa län.
Daterat 1974-06-22.


Översikt Munsala.
(Rev. 2005-12-12.)
Föregående kort.Nästa kort.