Heimo Oksanen, OH6HC

Heimo från Munsala har använt ett generellt kort för Vasa län.
Daterat 1974-07-19.
Alf Blomqvist tillhandahöll.Översikt Munsala.
Föregående kort. Nästa kort.