Heimo Oksanen, OH6HC

Heimo från Munsala har använt ett generellt kort för Vasa län.
Daterat 1975-07-27.
Arne Nylund tillhandahöll.


Översikt Munsala.
Jeppo Nästa kort.