Lauri Kangas, OH6SD

Lauri Kangas var bonde och uppväxt i Jussila Munsala. Senare tog han antällning vid oljedepån i Munsala Kanäs. Han byggde delvis själv sin radioutrustning och favoritbandet var 40m. För att nå så långt som möjligt med sin 50W AM sändare byggde han en "quad" antenn med två element. Det påstås att OH6SD var den enda europeiska stationen som hördes på den tiden i USA på 40m. Vardera elementet bestod av ett bambukors som höll upp antenntråden som bildade en kvadrat med 10m långa sidor. Elementen satt på en horisontell 5m lång bom som hölls upp av en trästolpe vid stuggaveln. Nedre kanten av antennen låg en bit ovanför takåsen och den övre kanten 10 m högre upp. Eftersom antennen hade kraftig riktverkan svängdes den med handkraft via vindsfönstret. Oftast hörde man honom tala med finnar, svenskar och norrmän. Han talade finska och svenska som modersmål, litet engelska och kastade in norska glosor när han talade med norrmänen. Lauri blev tyvärr "silent key" (tyst telegrafinyckel) redan 1989, 62 år gammal.

Sonen Lars Kangas, OH6KD blev också radioamatör.

Översikt Munsala.
Lauris antenn.


Arne Nylund tillhandahöll och berättade.Lauris kort
Framsida

Översikt Munsala.

Baksida

Lars kort

(Inf. 2005-03-12)

Föregående kort.Nästa kort.