Stockflottare

Stockflottningen var livlig i flera bemärkelser. Mitt enda minne rörande den är stockrännan vid kraftverket. Efter att ha förkortats en gång revs den slutligen helt och hållet. Rännan användes för att flotta stockarna förbi dammen. För den som vill läsa mer om stockflottningen kan jag rekommendera böckerna Purilfinnan (puril= props) av Paavo Hauta-aho och Edvin av Erik Ågren. Bryggeriet och stadskvarnen till höger. Från kvarndammen mot norr.