Aftonrodnad i skärgården

B.B. [Bäste Broder] Vill härmed underrätta att Lasse och underteckn. ämnar resa från H/fors den 17 dennes med ångaren Linnéa via Lübeck till Hannover. Jag såg just efter i H/bladet, men kunde ej finna någon annons om den turen. L torde dock ha tagit reda på på turerna, eftersom han föreslår denna. Hoppas vi träffas i H/fors. Till dess må väl.

Stefan Fors kommenterade:

Jag var helt säker att fotot är taget vid Kisor stranden mot Markusholmen och "lektorskans håli" (hon som rodde ut till brudholmarna på friarstråt), men nu är jag inte så säker mera. Bedöm själv. Eventuellt Markusholmens norra udde som syns till vänster.
(2004-09-19.)

Baksida.
  

Text:

Nykarleby skärgård. V. E. Björkbom's Bokh. Nykarleby.
LJUSTRYCK G. ARVIDSSON H:FORS

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE. FINLANDE.
Förlag:V. E. Björkboms bokhandel
Serie:1900-6.
Daterat:11 oktober 1903.
Från–till:Vasa—Vasa—Helsingfors.
Anmärkning: