Kuddnäs

Favorit i repris. Det är rätt många serier som detta foto ingått i. För ett antal år sedan arrangerades rockkonserter i parken. Klipporna till höger om Kuddnäs kallas ”Blåfinobärji”. Blåfena är ett lokalt namn på löja. På berget har jag mången vacker sommardag och -kväll suttit och metat tillsammans med mina kompisar. Kortet är ovanligt, eftersom det i nedre högra hörnet har en nästan osynlig skrift: Grönroos, Fotografiatelier, VASA, 1902. Från väster.

Nykarleby den 18 januari 1904
Snella Nina! Du måste förlåta att jag ej har besvarat dit kort jag har varit borta. Tack för kortet!
Din Pappa och Mamma helsa till dig. God dag.
Många helsningar af Helena Vidman

Baksida

Text:

NYKARLEBY. Kuddnäs. V. E. Björkbom's Bokh. Nykarleby

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE. FINLANDE.
Förlag:V. E. Björkboms Bokhandel.
Serie:1900-7.
Daterat:18 januari 1904.
Från–till:Nykarleby—Åbo.
Anmärkning: