NYKARLEBY — GRUNDFELDTSKA GÅRDEN

Ett av flera orsaker intressant kort. Motivet, ”Grundfeldtska gården”, förekommer inte så ofta på vykort, kortet har med största sannolikhet inte sålts utan använts av Torkel Hellström för privatkorrespondens och även meddelandet är av intresse.

 

B. B.!
6.4 -39
Samtidig som jag tillönskar dig en
Glad Påsk
får jag meddela att avtäckningen av Knapebysten är utsatt till den 8 juli och hoppas vi alltfort på en dikt av Dig vid högtidligheten.
Tuus            
Torkel Hm        


H. Herr Redaktör
R. R. Eklund
Svenska Pressen
Helsingfors


Huruvida det blev någon dikt är än så länge obekant. ”Tuus” är Din på latin.


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.
(Inf. 2008-10-26, rev. 2008-10-26)