Finland-Suomi

"Vasa 14.2-01
Min egen Karin!
Hjärtligt tack för kortet som jag erhöll i dag, till min stora glädje. Här är nu vår älskade "Barna vännen" Z. Topelius. Jag hoppas att Sveriges barn äfven känner honom såsom en af våra största skalder. Jag har nog skickat ett kort åt dig, men när du ej uppgaf förra gången annan adress än Upsala så vet jag ej om det har kommit till dig. När är du född, när du är så långt borta kan du ej skrifva men jag ju skrifva det i ditt ställe. Svar väntas ifrån din franka vän många hälsningar
Tack för gratulationen"

Bilden är ett pålimmat fotografi och "garneringen" är i relief.