Tullstranden och Nybroviken

Att som vykortssamlare få bli ägare till en klenod som denna händer inte varje dag – inte ens varje decennium. Och det hade jag inte varit den dag som är om inte Kim Söderström bevakat mina intressen. Kortet är på baksidan daterat 1893, och därmed det äldsta i samlingen.

Tullstranden och Nybroviken, palettkort. Baksida.
(Inf. 2007-05-09.)