Litteratur

Poesi- och prosaförfattarna som är representerade är antingen födda i, har bott i eller skrivit om Nykarleby.

Nykarleby stadsbibliotek har en sida med författarpresentationer.

Innehåll

Bibliografi

Böcker om Nykarleby.
PoesiAll den poesi som finns bland vykorten samt författarpresentationer.
ProsaBöcker, småskrifter, tidningsartiklar och noveller.
VandringEn vandring i skaldernas Nykarleby av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
DikterNågra dikter illustrerade med vykort vilka kan laddas ned som pdf.
OrdstävOrdstäv och talesätt med anknytning till staden.
DialektenNykarlebydialekten.
OmnämntNykarleby omnämnt i litteraturen.
Ny litteratur Nyutkommen litteratur med anknytning till Nykarleby.


Zacharias Topelius, författare och stadens störste son, detalj ur ett vykort.