Omnämnt


Man kan förmoda att Nykarleby nämns i förbifarten på en hel del ställen i litteraturen. Efter att Klara Mårtens tillhandahöll nedanstående, fick jag idén att börja samla på omnämnanden. Fler bidrag mottages med tacksamhet.


Hej Fredrik,
På årets bokrea råkade jag hitta en bok i vilken Nykarleby nämns med några rader. Boken är "Tvivlets gåva" av Göran Schildt (memoarer). Så här står det på sidan 31:

Morfar var son till kaplanen August Heikel, som var präst i den österbottniska småstaden Nykarleby. Där var nästan alla invånare svenskspråkiga, varför den pietistiskt sinnade August stod i beråd att söka motsvarande tjänst på en finskspråkig ort, där religionen togs på större allvar än bland kustens lättsinniga svenskar. Han dog dock oväntat vid femtio års ålder efterlämnande åtta barn, av vilka min morfar, som nyss blivit student, var äldst. Ansvaret som familjeförsörjare övergick därför till honom. För att änkan och barnen skulle få behålla bostad och lön predikade morfar, trots att han inte var prästvigd, i kyrkan. Enligt familjetraditionen hjälpte han därpå sina yngre syskon till en ståndsmässig utbildning.

Formuleringen "kustens lättsinniga svenskar" tycker jag är ganska rolig!

Många hälsningar från
Klara Ekblad
(Inf. 2005-05-06.)