Nykarlebys Lucia 1972


Jättepublik såg Lucia

    
PANGBRUDAR sade i går de mest prosaiska nykarleby- och jakobstadsborna om sin lucia Gunilla Fors och tärnorna Margaretha Eriksson och Harriet Nyvall. Vackrare uttryckte sig sångarbröderna i sin sång Ljuva flicka, som borde ha stuvats om till pluralis.
    Slog insamlingen i samband med röstningen hittills gällande rekord så var det ingalunda sämre ställt med publiktillströmningen. 1.100 i Nykarleby ungdoms- och idrottsgård och "väl he" på jakobstadstorget!
    Lucian Gunilla och hennes två tärnor hade sitt första framträdande i Nykarleby, där stadens arbetarinstitut med lektor Carl-Johan Palm som primus motor dragit till med en särdeles lyckad luciafest i ungdoms- och idrottsgården.
    Nykarlebynejdens blåsorkester klämde i med klämmig musik och spelade som inledningsnummer en Sousa-marsch och "White Christmas".
    När ljusdrottningen och hennes "prinsessor" trädde in sjöng Nykarleby manskör Sancta Lucia så mjukt och innerligt som det anstår morske män när de mjuknar i sina fogar och sånär faller för den tillbeddas fötter.
    Lektor Bertel Klockars talade på sitt oefterhärmliga manér till Gunilla, Margaretha och Harriet och lyckades faktiskt få in ett stycke också om sina älskade fåglar, här representerad av säsongens sista sångsvan en minnesrik luciadag bakåt i tiden. Klockars erinrade om hur luciafesten—ljusfesten kommit till för att driva undan det mörker som i mitten av julmånaden plågar mänskorna. Kampen mellan ljus och mörker har alltid fascinerat oss slutade talaren och tillönskade lucia och tärnorna framgång i deras gärning.
    Kören sjöng under Carey Lillkungs ledning Ljuva flicka varefter borgmästare Lennart Johansson assisterad av rådmännen Väinö Kivinen och John Strang lyste julfriden över Nykarleby.
    Representanter för Nykarleby Lions Club överräckte åt lucia för vidarebefordran till luciainsamlingen en check på 500 mark. En kollekt till förmån för Sparvboet i Nykarleby gav 485 mk 52 penni. Till det fogade Rotary en check på 100 mk.
    Därmed hade lucia och tärnorna fyllt sin uppgift i Nykarleby, där programmet fortsatte med mera blåsmusik, stråkmusik och avsnitt ur sagospelet Nalle Puh [med Boris Bränn i huvudrollen och jag som snökastare], som prov på arbetarinstitutets teateraktiviteter.
    Det kunde inte hjälpas att torgpubliken i Jakobstad fick vänta på luciakortegen några minuter utöver det angivna klockslaget 10.00. Men när man väntar på någonting gott väntar man sällan för länge — så och nu!


P, Jakobstads Tidning den 14 december 1972.


Gunilla Fors
Margaretha Eriksson och Harriet Nyvall

Nykarlebys Lucia 1972: Gunilla Fors med tärnorna Margaretha Eriksson och Harriet Nyvall.
Lucia Gunilla Fors från Sandsund, gift Granholm och bor i Täfteå i Sverige. Tärnorna Margareta Eriksson från Jussila till vänster och Harriet Nyvall från Munsala till höger. Detalj ur nedanstående foto.


Luciaföljet i veteranbil.
Luciaföljet i veteranbil.


Foto: Jakobstads Tidning.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
1973 års Lucia: Maria Björkqvist.
Luciafesten var ett av inslagen i den första lokal-tv sändningen.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-05-27, publ. 2006-12-04.)