Nykarlebys Lucia 1986


Vackert luciafölje på Nykarleby torg

Trots den kalla blåsten mötte över 400 nykarlebybor upp på torget för att bevittna kröningen av sin Lucia, Carina Hägg. Kantlaxflickan kom till torget tillsammans med sina tärnor Monica Ingo och Ann-Chatrine Forsblom i ett något speciellt åkdon. På grund av snöbristen hade nämligen den traditionella släden försetts med hjul.
    Luciaföljet kom till torget den traditionella vägen från Rummelbackens daghem. Före Lucia red några flickor på hästar. Lucia följdes också av tomtar och stjärngossar.
    På torget sjöng Nykarleby manskör för Lucia. Carina, Monica och Ann-Chatrine kröntes av Lionsklubbarnas presidenter Bengt Sandvik, Stig-Johan Jungar och Sigvald Hertén. Stadsdirektör Börje Nygård utlyste julfriden.
    På torget kunde speakern Håkan Kivinen berätta att insamlingen hittills gett knappa 12.000 mk. Judas med pungen gjorde sitt bästa för att öka på beloppet på torget. Insamlingen fortsatte ännu under den efterföljande festen. Insamlingen går till humanitära ändamål som Lionsklubbarna besluter om.
    Efter festligheterna på torget ordnades Lucia-festen på idrotts- och ungdomsgården. Nykarleby-klubben har i år haft hand om programmet som bestod av både tal och sång. Hälsningstalet hölls av Lars Edman och talet till Lucia av kyrkoherde Henry Byskata. Manskören sjöng ytterligare några sånger. Dessutom stod Normens sjätte klass för programinslag liksom också Lucia själv. Luciafesten avslutades med ringlekar.


Jakobstads Tidning, december 1986.


Carina Hägg
Ann-Chatrine Forsblom och Monica Ingo

Lucia Carina Hägg.
Lucia Carina Hägg.Nykarlebys Lucia 1986: Carina Hägg med tärnorna Ann-Chatrine Forsblom och Monica Ingo.
Lucia Carina Hägg från Kantlax, bor i Lövö. Tärnorna Monica Ingo från Centrum till vänster och Ann-Chatrine Forsblom från Kovjoki till höger.


Foto: Bildström.*       *       *

Här brukar det i normala fall ta slut, men Carina har sparat det mesta som rörde luciafirandet 1986, så vi tar det från början, d.v.s. kandidatnomineringen:


Nykarleby-Lucia för tionde året

Luciafirandet i Nykarleby går i år enligt traditionella former. Men litet av ett jubileum är det ändå. Det är nu tionde året som Lions-klubbarna i Nykarleby har hand om Lucia-arrangemanget.
     Firandet inleds med Lucia-tåget från Rummelbacken till torget. På torget krönes Lucia och julfriden utlyses. Lucia-festen på idrotts- och ungdomsgården tar vid efter festligheterna på torget.
     Men först gäller det alltså att välja vem av de sju som skall vara ljusspridaren i vintermörkret. Här intill finns en presentation av de sju kandidaterna.
     
     Sju glada flickor ställer upp som kandidater i Nykarleby Lucia -86.
     
Nykarlebys Lucia 1986: Carina Hägg med tärnorna Ann-Chatrine Forsblom och Monica Ingo.
På nedre raden från vänster har vi nummer ett, Pia från Jeppo, nummer två, Agneta från Nykarleby, nummer tre, Carina från Kantlax och nummer fyra, Margita från Jeppo.
     På övre raden från vänster nummer fem, Monica från Nykarleby, nummer sex, Ann-Chatrine från Kovjoki och nummer sju, Mary från Munsala.
Foto: Bildström eller Jakobstads Tidning.


     Man kan rösta på Lucia till den 9 december. Röstningsplatser är bl.a. olika butiker och banker i Nykarleby. Hela behållningen av Lucia-insamlingen går som vanligt till välgörande ändamål.
     Den 13 december kommer alltså en de sju flickorna intill att bära Lucia-kronan i Nykarleby. Festligheterna börjar med traditionellt Lucia-tåg som startar vid Rummelbackens daghem. Därifrån går tåget längs Mathesiusgatan till Lybecksgatan och Kyrkogatan. Från Borgaregatan svänger tåget till Esplanaden och därifrån är det raka spåret till torget.
     Vid torget sjunger Nykarleby Manskör för Lucia. Där utlyses också julfriden enligt det gamla formuläret. Höjdpunkten på torget är kröningen av Lucia och hennes tärnor.
     Efter kröningen fortsätter Lucia-tåget längs Sollefteågatan och Karleborgsgatan till Bangatan och tillbaka till Rummelbackens daghem.
     Luciafesten går därefter av stapeln vid idrotts- och ungdomsgården. Talet till Lucia hålls av kyrkoherde Henry Byskata. Det blir mera sång av Manskören och dessutom medverkar Nykarleby Storband.


Jakobstads Tidning onsdagen den 26 november 1986.

 

Luciafest på torget i Nykarleby

Trots att snålblåsten drog mellan husknutarna hade mycket folk samlats på Nykarleby torg för att i traditionell stil bevittna kröningen av årets Lucia, Carina Hägg från Kantlax. Innan Lucia kom till torget tillsammans med tärnorna Monica Ingo och Ann-Chatrine Forsblom tog de den traditionella rundan genom staden från Rummelbackens daghem.
     Före luciaföljet red några flickor på hästar och efter kom en lång rad med tomtar och stjärngossar med lyktor och facklor.
     Helt enligt traditionen sjöng Nykarleby manskör för Lucia. Carina, Monica och Ann-Chatrine kröntes av Lionsklubbarnas presidenter Bengt Sandvik, Stig-Johan Jungar och Sigvald Hertén. De fick sitt luciasmycke, som även tidigare lucior fått. Det var förresten tioårsjubileum för Nykarleby, Jeppo och Munsala lionsklubbars luciaarrangemang i år.
     På torget, bland publiken sprang "Judas med pungen" och samlade in pengar och jultomten delade ut karameller åt barnen.
     Uppe på estraden utlyste stadsdirektör Börje Nygård julfrid över staden, helt enligt gammal tradition.
     Efter festligheterna på torget fortsatte firandet på idrotts- och ungdomsgården. Hälsningstalet hölls av nykarlebyklubbens president Lars Edman. Talet till Lucia hölls av kyrkoherde Henry Byskata. Dessutom medverkade Nykarleby manskör liksom också Nykarleby storband med några nummer. Elever från Normens skola medverkade också med programinslag. Naturligtvis medverkade Lucia själv med dikt och sång. Luciafesten avslutades med ringlekar för barn och lite äldre.


Leif Sjöholm, Vasabladet den 16 december 1986.Jag hälsar er alla som förr mången gång
med ljus i min krona med stämningsfylld sång
Jag kommer när mörkast det är här i Norden
då allt synes dött och förfruset på jorden
då ännu vi även i hjärtat förnimma
som vore det ej en endaste strimma
av levande ljus av livande hopp
som om isiga kylan nyss hejdat dess lopp.
Lucia symbol för det ljusa vill vara
som kommer från ovan det eviga klara
som skingrar vill dunklet i människans själ
som vill lysa och värma och allt göra väl.
Du eviga stråle du som överallt
lys in i var själ där det nu är så kallt
Jag hälsar er alla som förr mången gång
med ljus i min krona med stämningsfylld sång.


ADVENTS TID
Adventstid kom till mitt ensamma hus
jag sätter i staken ett sparat ljus
något ska ske bortom frostig advent
jag väntar en gåva som herren sänt
Den gåvan är av ett helt annat slag
än gåvor vi ger till varann var dag
öppna din tillstängda dörr i ditt hus
jag sätter i mörkret ett litet ljus.


 


LUCIA PROGRAM

 

Onsdag 10.12
18.00Sångövning hos Marianne Kivinen Västra Espl.g. 16
19.00Klädprovning Nyk. Modeaffär
20.50Lucia-besök LC-Nykarleby Döbeln
 
Lördag 13.12
17.00Samling Nyk. Modeaffär
17.45Samling till Rummelbackens daghem
18.00Luciatåget startar
19.00Samling till Luciafesten Idr. och ungdomsgården
 
Söndag 14.12
10.00Samling hos Marianne
11.15Lucia-besök Nykarleby HVC
12.00      "      "      Hagalund
 Mat
15.00Lucia-besök Barnhemmet
16.00     "      "      De Gamlas hem
18.00     "      "      Pensionärshemmet Munsala
 
Måndag 15.12
8.15Samling hos Marianne
9.00Lucia-besök Träningsskolan
9.30Rummelbackens daghem
9.50Nyk. förs. dagklubb
10.20Smedsbacka dagklubb
11.30Västra Munsala lågstadieskola
11.45Hirvlax dagklubb
 Mat
14.00Jeppo daghem eftermiddagsklassen
15.00Jeppo Pensionärsbostäder
19.40Föreningen Contact Julfest Nyk. Folkh. skola
 
Tisdag 16.12
8.15Samling hos Marianne
9.10Lucia-besök Jeppo förs. dagklubb
9.40Jeppo daghem förmiddagsklassen
10.00Jeppo lågstadieskola
11.00Nyk. förs. dagklubb grupp II
11.20Socklot dagklubb
11.55Kovjoki dagklubb
 Mat
 
Onsdag 17.12
17.00Nykarleby pensionärernas julfest
19.30LC-Jeppo klubbmöte
 
Torsdag 18.12
19.30LC-Munsala Klubbmöte
 
Fredag 19.12
19.20Prevex julfest, Juthbacka


Tisdag 23.12
12-14.00Stadens julgröt, Juthbacka — besök hos två gamla tanter.
  

 

Luciafirandet i Nykarleby
(1950—1986)

Luciafirandet hör till något som blivit en tradition, med fast förankring ute i bygderna i vårt land. Ja även i många länder i världen. Den väna vitklädda lucian, med sina tärnor och tända ljus både värmer och lyser i vår vintermörka nord, när hon gör sin entré på morgonen den 13 december, för att senare under flera veckors tid besöka skolor, åldringshem, julfester och andra evenemang. Därtill kommer en viktig sak. De medel som insamlas genom lucian går till välgörande ändamål.
     Det första luciatåget, som gick av stapeln i Nykarleby var den 13 dec. 1950. Arrangemangen gick i idrottsklubben NIK:s regi, med Eliel Eng som den drivande kraften bland initiativtagarna. Framför tåget gick med stram hållning konstapel Väinö Hauta-aho. Så följde tvenne förriddare på ystra hästar. Det var konstapel Torsten Snellman och undertecknad, som hade det hedersvärda uppdraget. Iklädda äkta dragonuniformer med värjan hängande vid sidan, utgjorde vi en ståtlig syn. Så prydliga att Margareta Schauman bjöd oss till Viks hotell på kaffe och något annat gott, som värmde i den kyliga vinterkvällen.
     I ÖP av den 15 dec. 1950 står att läsa: Luciatåget var ståtligt, med ridande härolder, lyktgubbar, fackelbärare i mängd och den väna lucian i sin släde. Men tyvärr bidrog inte den svaga gatubelysningen att ge glans åt tåget, som ibland nästan uppslukades av mörkret. Det som lyste var ljuskronan i lucians hår. Judas med pungen (Lennart Blomström) skulle säkert gjort en bättre affär om han kunnat se sina offer i ansiktet.
     Luciabalen hade samlat fullt hus i Karleborg, med ett fint program av Josef Herler. Luciasmycket överräcktes till lucian Ines Östman av borgmästaren H. Stenbäck, som även öppnade balen. Idén med luciafirandet var fin och leder NIK till heder. Men arrangörerna bör till nästa år sköta om bättre belysning. Några strålkastare på torget är absolut nödvändig. — Så långt anteckningar från ÖP.
     Senare övergick luciafirandet i Nykarleby Lion Clubs regi. Efter kommunsammanslagningen har lionklubbarna i Jeppo, Munsala och Nykarleby gemensamt handhaft arrangemangen med luciafirandet. Nu senare med att låta festen rotera mellan primärkommunerna.
     Men brukligt har varit att luciatåget först samlats på torget, där man krönt lucian och borgmästaren med sina rådmän utlyst julfrid över staden. Sång av manskören, Judas med pungen, Julgubben på kuskbocken (Valfrid Kling) och allt det övriga som hör till luciafirandet.
     — I år kommer luciatåget som vanligt att gå av stapeln i stamstaden, men själva festen sker i Idrotts- och Ungdomsgården.
     — Luciafirandet har blivit en tradition ... En fest som manar fram känslor i folks medvetande, att snart är det dags att fira den stora julhögtiden, och en känsla av att nu går vi mot ljusare tider.


Fjalar Zittra


Stig Haglund tillhandahöll foton tillhöriga Lucian.


Läs mer:
1987 års Lucia: Yvonne Skåtar.
Övriga Lucior.
(Inf. 2006-05-26, publ. 2006-12-07.)