Kronologi
och
typologi
över
minnesmärken
i Nykarleby och
i f.d. Nykarleby landskommun


Sedan 1870-talet har det varje decennium, förutom under 1890-, 1900- och 1980-talen, rests minnesstenar och satts upp minnestavlor över mer eller mindre bemärkta personer, krigshändelser, skolor och övrigt.

 

År Minesmärke Person Krig Skola Övrigt
    Man Kv.      
1877?

Majniemistenen

X        
             
1882 Döbelns dag     X    
1882? Juuttaan sankareille     X    
1885 Monumentet vid Juthas     X    
             
1919 Zacharias Topelius, barndomshem X        
             
1920 Frihetsmonumentet över de stupade 1918     X    
             
1935 Zacharias Topelius byst X        
1938 Stenhuvudgubben         X
             
1941 Trivialskolan       X  
1941 Stupade, Karleborg     X    
1941 Stupade, seminariet     X    
1946 Stupade, seminariet     X    
194? Stupade, Kristliga Folkhögskolan     X    
             
1951 Mikael och Paul Werner Lybeck, barndomshem X        
1952 R. R. Eklund, barndomshem X        
  Viktor Malmberg X        
  Hilda Olson   X      
  Mikael och Paul Werner Lybeck, födelsehem X        
1958 Till hänsovna fäders minne X        
  Krigargravarna     X    
  Karl Nyberg X        
             
1961? Juthbacka gård         X
1962 R. R. Eklund, minnessten X        
1963 Anna Nordkvist   X      
1965 Ankaret         X
1966 Mikael Lybeck X        
1967 Carl Synnerberg X        
             
197? Johan Emil Bränn X        
1971 Petter Person Klockars X        
  Joel Rundt X        
  Nykarleby seminarium       X  
1977 Josef Herler X        
             
1991 Erik Bergman X        
1995 Gamla begravningsplatsen X        
199? Nykarleby samskola       X  
             
År Minesmärke Person Krig Skola Övrigt
    Man Kvinna      
2000 Spöpålen         X
2001 Erik Bergman X        
  Nykarleby seminarium       X  
2005,
ca
Kyrkoby folkskola och Uudenkaarlepyyn suomalainen koulu       X  
2006 Nykarleby kraftverk         X
  J. V. Snellman X        
2007 Ellen Fogel   X      
2008 Striden vid Nykarleby 1808     X    
2009 Petter Klockars X        
             
2010 Johan Jakob och Matts Bäck X        
2010 Stupade 1918, 1939–45     X    
2011 Jakob Gustav Sandlin X        
2013 Gravgårdsportarnas namntavlor         X
  Stadsbranden         X
2017 Guldpennan eller Noli me tangere X        
2018 Fånglägret       X  
  Zacharias Topelius X        
2020 Skulptur i Ljusparken X        
    26 3 11 6 7


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Minnesmärken.
Fler typologier.
(Inf. 2007-05-06, rev. 2023-09-19 .)