Bentallen i Kovjoki

Alldeles intill skogsbilvägen, som går över Hysalhedet finns detta fredade träd. Ursprungligen har det varit två tallar, som vuxit samman på en höjd av 1.6 m och därefter bildar en stam. Vid fridlysningen 1966 var tallen ca 14 m hög och öppningen vid roten mellan de två ursprungliga tallarna ca 40 cm. I närheten finns en annan tall, som nertill har gemensam stam, men sedan högre upp bildar två skilda stammar. Också detta träd kunde fredas.


Karlsson, Patrik & Granlund, Johan (1990) Naturinventering i Nykarleby, sid 222.
(Inf. 2005-03-12.)

 

Bentallen i Kovjoki.


Bentallen i Kovjoki.
 

Drog till skogs med Karl-Erik Ahlskog, som visade ”bentallen” som finns ett stycke öster om Hysal, sen längs en skogsväg ca 1 km. Notera fridlysningsskylten på den högra bilden.

 
  

Vi såg även en annan märklig gran, utan namn. Den finns mot Dalashållet längs vägen till Markby.

Är det möjligen den här granen som Karlsson & Granlund avser, trots att de skriver ”tall”?

 Lars Pensar fotograferade den 9 juni 2006 och kommenterade.


Läs mer:
Andra fredade objekt: Kärlekstallen och Präststenen.
(Inf. 2005-03-12, bilder 2006-06-11.)