Ellen Fogel

Sedan något år heter "utbuktningen" vid Topeliusparkens norra ände Marthaplatsen. Minnesstenen över Ellen Fogel avtäcktes i samband Finlands svenska Marthaförbund r.f:s vårmöte i Nykarleby den 5—6 maj 2007. Ett träd planterades också.


Minnessten över Ellen Fogel .
Minnet av

Ellen Fogel

1893 — 1983
hedras av
Nykarleby
Marthadistrikt

Foto: Lars Pensar.Trädet och minnesstenen.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)Läs mer:
Ellen Fogel. Lärare, bondmora, martha som fångade alla med sitt tal av Ragnar Mannil.
Nykarleby stads Marthaförening 1926—1956 i Österbottniska Posten.
Fler minnesmärken.
Kulturen lever i Nykarleby av Lina Antman i Martha med anledning av vårmötet.
(Inf. 2007-05-07, rev. 2007-10-21.)