Glanslind (Tilia x euchlora) 2003

Parklind (Tilia x vulgaris) 2002


När den nya stadsplanen uppgjordes efter branden 1858, tog man till ordentligt med gatubredderna för att förhindra att katastrofen skulle upprepas. Resultatet blev då oproportionerligt breda gator i förhållande till bebyggelsens höjd och utsträckning.

På senare år har man i samband med grundrenoveringar av gator försökt minska gatubredderna med trädplanteringar. Synd att det blev lindar i stället för björkar, men det finns säkert en bra förklaring till det. Positivt är dock att man planterat björkar vid norra utfarten.

 Plattan är fäst t till höger om stammen i gallret.
Plattan är fäst till vänster om stammen i gallret.Till vänster Nikonens gård och till höger gården som Mirjam Tuominen bodde i. Förstoring.
Foto: F.L. juli 2008.


Läs mer:
Parklind på Bankgatan.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2008-08-22, rev. 2008-08-22.) 2023-05-28 .)