Josef Herler 1886–1968

Vid museiföreningens 25-årsjubileum i okt. 1977 uppsattes slutligen en av Thea Helenelund utformad bronsrelief av Josef Herler på en klippa invid det av honom skapade museet. Texten lyder: Josef Herler 1886—1968 Eldsjäl Kulturvårdare Teaterledare.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 491.Foto: F.L. juli 2002.

JOSEF HERLER
18861968
ELDSJÄL
KULTURVÅRDARE
TEATERLEDAREReliefen finns på berghällen mellan träden och den högra boden.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)(Rev. 2020-06-05.)