Kaffetallen

”Kaffetallen”, sägs den ha kallats.


[Lars Östman
 2007:

Min mamma berättade att i början av seklet gick fina damer dit med kaffekorg och satt under tallen och drack kaffe och därför kallades den för kaffetallen. På den tiden gick även järnvägen bredvid.

Min bror säger dock att det finns två versioner. Den andra är att en transport med kaffebönor välte där och att man en lång tid efter det hade kunnat finna gröna [och således orostade] kaffebönor i jorden.]


Jag minns tallen från min barndom när cykelrutten till Bonäs började här där gatan övergick i Munsalavägen. Den var imponerande redan då på 1940-talet och jag tyckte den liknade den ek som Sveriges Sparbanker hade som symbol och som vi kände till från de svenska skolspartidningar som distribuerades från Sverige till svenskspråkiga skolor i Finland efter kriget.Sparbankseken ritad av filmtecknaren Arvid Olson. Han sägs ha fått  inspiration av en ek på norra Djurgården i Stockholm.


Åren gick men lika kraftig och mäktig stod den kvar. Under åren efter 1950-talet stod den som en välkomnande portier för seminaristerna som gick ett par gånger per dag förbi den på väg till elevbespisningen på Älvbranten-komplexet, som övertagits från ett konkursbo och överlåtits av staten som internat och matbespisningsställe för seminariets elever.Vår


Den 13 april 2006. Förstoring.Senvinter


Den 3 mars 2010. Förstoring.Höst


Den 12 oktober 2014. Förstoring.Försommar


Tallen stod som en skiltvakt [vaktpost] vid Södra tullen. Försommaren 2017. Förstoring.

 

Under de sista åren av sin levnad blev tallen lite illa åtgången av tung snö som en del vintrar knäckte de klenare av grenarna i toppen. En gång sade slöjdlärare Göran Wikström att en tall blir ca 140 år och det kan mycket väl stämma. Som bilderna av stubben visar var stammen inte rutten när staden ansåg att närheten till den trafikerade gatan krävde att den avlägsnades som ett faromoment för trafiken.I oktober 2019 fälldes tallen och i mars 2020 fotade jag stubben. Förstoring.


Den kunde mycket väl ha nått 200 års ålder om den kunnat stå kvar, tallen som upplevt många historiska händelser under stadens snart 400-åriga tid.


Lars Pensar i mars 2007.


Läs mer:
Tallen i början på 1900-talet.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2020-03-30, rev. 2022-01-05 .)