Kärleksstenen

Kärleksstenen som finns vid åkerkanten ungefär en halv kilometer öster om Frihemsvägen har kanske fått sitt namn av att älskande par haft den som mål på romantiska promenader.

I dag är inte miljön lika romantisk med asfalterade planer, virkesupplag, truckar, dånande spånsugar och hyvlerier. Men Svarvars Trävaruhandel och Nykarleby Ekopaint är en stor tillgång för stadens näringsliv.

Jag hade trott att Kärleksstenen var en annan och betydligt mindre sten som dessutom var bortsprängd för att bereda plats för ovanstående. Trygve Smedman tog mig ur den villfarelsen genom att fotografera den riktiga och inristningen till höger. För pekaren över bilden för att bättre se vad som är inristat!




Kärleksstenen från söder.
Foto: Trygve Smedman, december 2003, beskuren.


Läs mer:
Panorama.
Vid Juthback-kroken finns Kärlekstallen.
Viola Renvall har besökt stenen.
Första maj 1926.
(Inf. 2003-12-08, rev. 2012-08-09.)