Petter Person Klockars 1752–1814

Stentavlan sattes prsprungligen upp i landskommunens sessionssal 1971. Efter kommunsammanslagningen 1975 flyttades den till sessionssalen i rådhuset. Notera att det står oGh på tredje raden nerifrån!
Foto: FL juli 2003.

HÄRADSDOMAREN
PETTER PERSON KLOCKARS
FRÅN NYKARLEBY KYRKOBY

16. 5. 1752     23. 1. 1814

1800 REPRESENTANT FÖR BONDESTÅNDET VID
RIKSDAGEN I NORRKÖPING.
1809 LANTDAGSMAN OCH TALMAN FÖR BONDE-
STÅNDET VID BORGÅ LANTDAG. REPRESENTANT
FÖR BONDESTÅNDET VID FLERE OLIKA DELE-
GATIONER TILL ALEXANDER I OGH ÅSTADKOM
BL.A. ATT SVENSKA FÖRBLEV DOMSTOLARNAS
OCH REGERINGENS SPRÅK.
*     *     *”1874 Petter Klockars Puhemies kotoisin U:Kaarlepyyn pitäjäastä”
”Petter Klockars Wasa Län”
”1874 Talmannen Petter Klockars Från Nykarleby socken.”

Skiss av Emanuel Thelning 1809 till målningen Alexander I öppnar Borgå lantdag. Förstoring.


Museiverket, Historiska bildsamlingen, Finna.fi.
(Inf. 2022-11-13.)


Läs mer:
Fris på Ständerhuset. 1903
Per Persson Klockars av E.O.S. 1909
Petter Klockars av Gånge Rolf i Österbottniska Posten 1910.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom. 1932
Klockars av Woldemar Backman. 1936
I Stridsluren och vindharpan av J. J. Huldén. 1941
Borgå lantdag i Uppslagsverket Finland. 1982
Häradsdomare i Uppslagsverket Finland. 1982
Klockars hemman av Rudolf Olson. 1997
Minnestavlan. 2008
Minnesstenen. 2009

Petter Klockars fick eget märke av Britt Sund i Österbottens Tidning. 2009
Fler minnesmärken.
(Rev. 2022-11-16 .)