Petter Person Klockars 1752—1814

Stentavlan sattes prsprungligen upp i landskommunens sessionssal 1971. Efter kommunsammanslagningen 1975 flyttades den till sessionssalen i rådhuset. Notera att det står oGh på tredje raden nerifrån!


Foto: FL juli 2003.

HÄRADSDOMAREN
PETTER PERSON KLOCKARS
FRÅN NYKARLEBY KYRKOBY

16. 5. 1752     23. 1. 1814

1800 REPRESENTANT FÖR BONDESTÅNDET VID
RIKSDAGEN I NORRKÖPING.
1809 LANTDAGSMAN OCH TALMAN FÖR BONDE-
STÅNDET VID BORGÅ LANTDAG. REPRESENTANT
FÖR BONDESTÅNDET VID FLERE OLIKA DELE-
GATIONER TILL ALEXANDER I OGH ÅSTADKOM
BL.A. ATT SVENSKA FÖRBLEV DOMSTOLARNAS
OCH REGERINGENS SPRÅK.Läs mer:
Klockars av Woldemar Backman.
Minnestavlan från 2008.
Mminnesstenen från 2009.
Per Persson Klockars av E.O.S.
I Stridsluren och vindharpan av J. J. Huldén.
Klockars hemman av Rudolf Olson
.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom.
Borgå lantdag i Uppslagsverket Finland.
Häradsdomare i Uppslagsverket Finland.
Petter Klockars fick eget märke av Britt Sund i Österbottens Tidning.
Petter Klockars av Gånge Rolf i Österbottniska Posten 1910.
Fris på Ständerhuset.
(Rev. 2 2013-03-24 .)