Petter Klockars

Metalltavlan på träställning över Petter Klockars sattes upp försommaren 2008 av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening i trakten där man tror att hans hem stod.Petter Klockars
Förstoring.

PETTER KLOCKARS
(16.5.1752 - 23.1.1814
)

Bondeståndets talman vid
lantdagen i Borgå 1809

Talonpoikaissäädyn puhemies
Porvoon maapäivillä 1809Skylten står vid Juthasvägen ett stycke norr om Präststenen.
Skylten står vid Juthasvägen ett stycke norr om Präststenen. Förstoring.


Foto: Fredrik Liljeström den 14 juli 2008.


Läs mer:.
Minnestavlan från 1971.
Minnesstenen från 2009.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2009-08-23, rev. 2009-08-23.)