Petter Klockars

Stenen, huggen vid Tervajoen Kiviveistämö avtäcktes den 20 augusti 2009.Petter Klockars
Förstoring.

PETTER KLOCKARS
16.5.1752–23.1.1814

Bondeståndets talman
vid lantdagen i Borgå 1809.

Talonpoikaissäädyn puhemies
Porvoon maapäivillä 1809.


Restes av
Forsby-Ytterjeppo Hembygdsförening
Nykarleby stad 2009
Strax innan avtäckningen. Professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, Nils-Erik Villstrand, en av initiativtagarna, Gustaf Strandberg, museiamanuens Laura Holm, stadsdiektör Gösta Willman och Daniel Klemets.
Strax innan avtäckningen. Professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, Nils-Erik Villstrand, en av initiativtagarna, Gustaf Strandberg, museiamanuens Laura Holm, stadsdiektör Gösta Willman och Daniel Klemets. Förstoring.


Minnesstenen avtäckt. Förhoppningsvis planterar man en snabbväxande buske bakom den så att sophuset och -tunnorna med tiden blir mindre dominerande.
Minnesstenen avtäckt. Förhoppningsvis planterar man en snabbväxande buske bakom den så att sophuset och -tunnorna med tiden blir mindre dominerande.


Bland andra Gustav Strandberg, Gösta Willman, Gunnar Östman och Allan Brunell
Samkvämet i Rådhuset. Ann-Mari Audas-Willman, Gustaf Strandberg, stadsdirektör Gösta Willman, Gunnar Östman, professor Nils-Erik Villstrand, fru Villstrand, professor Aleksandr Kan (professor i nordisk historia vid Uppsala universitet), Jarl Ek (med ryggen till vid bordet bredvid), professor Sune Jungar (bara hans armar syns på bilden). Även professor Eirik Granqvist deltog, men han satt bakom Sune Jungar så av honom syns intet på bilden.

Gustav Strandberg identifieade.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Petter Klockars fick eget märke av Britt Sund i Österbottens Tidning.
Minnestavlan från 1971.
Minnestavlan från 2008.
En bit mot esplanaden finns Minnesplattan över gamla gravgården.
Platsen innan minnesmärket uppfördes.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2009-08-23, rev. 2015-11-29 .)