Mikael Lybeck

År 1964 uppgjorde teaterkritikern m.m. Don Herler, son till Alfred Herler, möjligen på initiativ av Nykarlebygillet detta ej utförda förslag till ett minnesmärke över Mikael Lybeck.

Kopian var av sådan kvalitet att den inte kunde publiceras, så bilden är en avritning.Mats Blomqvist
tillhandahöll och Folke Holmström stod för fakta om Herler.


Läs mer:
Det förverkligade minnesmärket.
(Inf. 2006-11-15.)