XVII. STADENS INFRASTRUKTUR OCH ALLMÄNNA SERVICE UTVECKLAS

Mikael Lybeck 1864—1925
Paul Werner Lybeck 1861—1911

Den 27 maj 1951 avtäcktes en minnestavla över skalden och författaren Mikael Lybeck och hans bror, författaren Paul Werner Lybeck. Tavlan var 75x90 cm stor och utförd i svart granit med följande inskription: [Se till höger.]

Tavlan uppsattes på den mot norra älvstranden vettande väggen av den f.d. Lybeckska gården [Florahemmet]. Meningen hade tidigare varit att åstadkomma en byst över Mikael Lybeck. Förberedelserna avbröts emellertid av kriget. Svenska Litteratursällskapet och Svenska Författarföreningen, som utgjort en rådgivande instans vid sidan om den lokala kommittén, godkände efter kriget förslaget att i stället uppsätta en minnestavla.

Vid avtäckningshögtidligheten medverkade Nykarleby Manskör. Bankdir. Einar Hedström höll avtäckningstalet och överlämnade i egenskap av den förra Mikael Lybeckskommitténs ordf. tavlan till staden.

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 499 f.

Fortsättning på kapitlet: Minnestavla över Hilda Olson.


Foto: F.L. juli 2002.
 


SKALDEN OCH FÖRFATTAREN
MIKAEL LYBECK
1864 — 1925

FÖRFATTAREN
PAUL WERNER LYBECK
1861 — 1911

DERAS BARNDOMSHEM
Minnestavlan är den mörka rektangeln nedanför det mittersta fönstret. Färgskillnaden på den bortre övre delen är inte en synvilla utan beror på att den delen ännu inte var ommålad.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)


Läs mer:
Upprop till insamling för en Mikael Lybeck-byst i Österbottniska Posten (1939).
Artikel i Österbottniska Posten om avtäckningen.
Mikael Lybeck i Uppslagsverket Finland.
Paul Werner Lybeck av Einar Hedström.
(Rev. 2022-05-08.)