Förklaringar

Välj minnesmärke i menyn! Visa menyn om den inte redan finns i överkant!
Minnesmärken i vid bemärkelse är medtagna eftersom även till exempel speciella naturformationer presenteras.
Även några minnesmärken som jag tycker saknas är med.
Hör gärna av dig om jag missat något som borde finnas med i sammanställningen!

Senast infört: Topeliusstatyn i Vasa.


Läs mer:
Kronologi och typologi över minnesmärken i Nykarleby.
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom i Österbottniska Posten 1932.
Några speciella stenar i Nykarleby av F. L. i Nykarleby Din sommarstad 2006.
Minnesmärken, festtal av Ulrika Wolf-Knuts.
(Rev. 2020-03-30 .)