Munkgrottan

Jag tyckte att Munkgrottan skulle platsa bland minnesmärkena, så sommaren 2003 begav jag mig åstad för att fotografera. Men dels på grund av mitt dåliga lokalsinne och dels för att man hade avverkat på området sedan jag senast besökte grottan för många år sedan, hittade jag den inte. Trygve Smedmans bidrag kom som på beställning.

Hej Fredrik!
Efter att du publicerat min ”historia” om kärleksstenen blev jag inspirerad att hitta nya bidrag till din sida. Därför undrar jag nu om du är intresserad av ett bidrag om Munkgrottan? Har du hört talats om Munkgrottan? Munkgrottan består av två stora klippblock som tillsammans bildar en grottlik formation. Munkgrottan befinner sig i Forsby, inte långt från f.d. Juthas Hus. Enligt en legend jag hört eller läst någonstans, fick en munk inget härbärge för natten i staden. Därför blev han tvungen att övernatta i Munkgrottan, därav namnet. Därefter uttalade munken en förbannelse över staden och dess ogästvänliga innevånare, att denna stad må aldrig växa utan förbli ett litet samhälle. Och ett litet samhälle är ju vår stad även i denna dag.

Under sportlovet vecka 8 begav jag mig till munkgrottan och tog några fotografier av den, vilka jag även bifogar här. Om du tycker att någon av dessa bilder är värda att publiceras så är det fritt fram. I övrigt vill jag bara tacka för en fortsatt väluppdaterad hemsida med massor av nya intressanta artiklar och övrigt sevärt, speciellt ”karta öfver nykarleby omgifning” är ett intressant nytt tillskott!

Mvh Trygve Smedman


I januari 2005 bidrog Lars Pensar med en variant av myten:

Myten om munkarnas förbannelse såsom jag minns att pastor Still på någon lektion i religion i Nykarleby Samskola berättade den.

”En gång någon tid efter stadens tillkomst kom två vandrande munkar (tiggarmunkar?) till staden och begärde att få sova över där och få någonting att äta, men stadsborna gav dem varken tillåtelse att övernatta eller gav dem något att äta. Då lämnade de staden och drog där av sig sina skor och skuddade stoftet av dem och uttalade en förbannelse över staden på grund av det bemötande de fått, nämligen att här skulle ingenting lyckas eller bli till någonting. Efter det tog de sin tillflykt till Munkgrundet (som vid denna tid var ett av vågor översköljt skär) Även Munkgrottan skall ha varit tillfällig hemvist för dem där man sägs ha påträffat rester av ett träkors.

 


Munkgrottan utifrån.Munkgrottan inifrån.

Foto: Trygve Smedman, februari 2004.


Läs mer:
Några ord av V. K. E. Wichmann.
Helgad för ett löfte.
En Tidsbild Från trosstridernas tidehvarf av V. K. E. Wichmann och mer fakta om korset.
Ännu en bild.
(Införd 2004-02-24)