Fyrahundraårsstenen 

Nykarleby stad 400 år
7/9 2020

Här vid skärningen av kungars och kejsares väg sedan 1777 och Riksväg 8 sedan 1938 söderifrån, lyckönskas den 400-åriga staden med femstjärnig Salute!

(Franska subsidiepengar låg bakom Gustav III:s
fästnings- och vägbyggen. Därför Salute!)Förstoring.


Förstoring.Huvudfestligheterna begicks söndagen den 6 september med ”grisfest”.


Läs mer:
Omgivning.
Nykarleby 400 år.
Fler minnesmärken.
Privilegierna.
(Inf. 2020-09-06, rev. 2022-11-02 .)