Karl Nyberg 1905–1953

Skogsteknikern Karl Nyberg som bodde i den röda tvåvåningsbyggnaden på Smedsbacka (vid Erik Bergmans gata) som H. Hernberg numera äger har hedrats med en minnesplatta i stadens skog på Granskär.

Det var så att 1931–32 planterade och sådde Karl Nyberg 50 ha tall på Granskär. Nu är de stora stockfuror. Jag var där i somras och kollade blåbärstillgången. Dessutom planterade K. N. lärkträden och granskogen på Djupsten strax före kriget – torde ha varit -38.


Lars Pensar i februari 2003.
Foto: FL juli 2003 i samband med att Lars visade Karin och mig skärgården.
Tavlan uppsatt 1958 finns ett hundratal meter från stadens stuga på västra Granskär.


På detta skär utförde
skogst. KARL NYBERG
en skogsmannagärning
Skogsmannakamrater
i Österbottens skogsförb. distr.
Läs mer:
Skogsbrand på Thorsö holme. 1930
Nybergs resultat 1943.
Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936—1986.
Minnesruna över Nybergs far Matts.

Pdf-dokumentet Tallkulturen på Granskär i Nykarleby av Kristian Karlsson/ Skogsforskningsinstitutet Kannus forskningsstation 1999.

(Rev. 2022-01-05 .)