Nykarleby seminarium 1873–1971


Minnesstenen av Arto Penttinen restes på initiativ av Pehr Tonberg och Samuel Lindgrén/Finlands svenska skolmuseum framför förra direktorsbostaden och internatet, numera Residenshuset. Minnesmärket invigdes i augusti 2001.

”Stenen skall på ett bestående sätt påminna om den gärning folkskollärare utfört i skolor, samhälle och bildningsliv i Svenskfinland.” och ”Jag har gett minnesstenen namnet Den positiva tanken, säger Arto Penttinen.”

Protokollsutdrag på Nykarlebys webbplats från stadsstyrelsens möte den 18.09.2000 ang. anhållan om bidrag för minnessten.


CK:138/0/134

32 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR MINNESSTEN; FINLANDS SVENSKA SKOLMUSEUM R.F

Föreningen Finlands svenska skolmuseum r.f. har tagit initiativ till att resa en minnessten på skolområdet framför Residenshuset. Föreningen har inbegärt anbud på, och godkänt skiss för det monument som skall stå som en påminnelse av Seminariet i Nykarleby, en bildningshärd som verkade i Nykarleby under perioden 1873-1971. Föreningen uppskattar totalkostnaderna till 60.000 mk varav 30.000 mk har utlovats som bidrag från olika fonder.
     Ansökan riktad till Nykarleby stad gäller därför 30.000 mk. Föreningen framför också en önskan om att stadsstyrelsen torde utse en representant för staden i den arbetsgrupp som handhar ärendet.

SD: Stadsstyrelsen torde anslå 30.000 mk ur anslaget för stadsstyrelsens dispositionsmedel för uppförande av en minnessten över Nykarleby seminarium och utse en representant i arbetsgruppen. Beslutet meddelas Ek, sökanden
och den valde representanten.1
8
7
3

1
9
7
1


Foto: FL juli 2002.

NYKARLEBY
SEMINARIUM

KUNSKAPSKÄLLA
BILDNINGSHÄRD

Orden av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.

Direktorsbostaden i början på 1900-talet. Förstoring.
Mikael Schalin tillhandahöll ur Carin Schalins samlingar.
(Inf. 2014.05-18.)


*      *      *

Kontaktade Arto Penttinen för att få fakta om stenens tillkomst.

Hej Fredrik!
Jag formgav minnesmärket i styrox i storlek 1:1efter att jag fick godkännande från dem som var sakkännare. Jag hade faktiskt alla detaljer klara hur minnesmärket skulle se ut, skisser hade jag också, men dem hittar jag inte nu.

Jag modellerade reliefen i lera och tog gipsform av den och göt med gips i formen. Gipsreliefen gjorde jag sandform av och göt in brons i formen.

Sedan tog jag kontakt med två olika stenhuggerier för att få klarhet i prisnivån för arbetet. Jag valde Nivalan Kivi OY. Dit förde jag modellen och med jämna mellanrum var jag dit för att följa arbetets gång. En gång hade jag Pehr Tonberg med mig, för han var intresserad av att se hur det artade sig. Ring ifall du vill diskutera något.
Hälsn. Arto

Arto Penttinen från Purmo och boende i Jakobstad var lektor i skulptur/bildkonst vid Svenska Konstskolan i Nykarleby 1984–1997, vid Svenska Yrkeshögskolan, sektor kultur, i Nykarleby 1997–2000 och slutligen lektor i bildkonst vid Yrkeshögskolan Novia 2008–2012. Nivalan Kivi OY är en firma som huvudsakligen sysslar med gravstenar.

(Inf. 2021-08-29.)


Läs mer:
Den positiva tanken restes i Nykarleby i Jakobstads Tidning 2001.
Minnesplatta.
År 2015 utdömdes Residenshuset.
Seminariet i kapitlet Fakta.

(Rev. 2021-08-29 .)