Carl Synnerbergs minnesplatta
huset fästes i sept. 1967 under högtidliga former en minnesplatta över Carl Synnerberg, bekostad av Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Litt. sällskapet, Svensk-Österbottniska Samfundet och staden.


Erik Birck (1988), Nykarleby stads historia del III, sid. 601.När huset revs i slutet på sextiotalet bevarades en del av stenfoten, men denna sten demonterades och ligger nu på gräsmattan framför femvåningshuset.

 

HÄR FÖDDES
FIL.DR. KANSLIRÅDET
CARL SYNNERBERG
FILOLOG OCH SKOLMAN
* 10.9.1837 † 20.8.1915
”MÄNSKLIGHET OCH FOSTERLAND
TILL GAGN OCH NYTTA”


Minnesplattan finns strax till vänster om björken. Kårkulla samkommun flyttade in i hörnlokalen i "Adventkapellet" när Nykoprint i december 2006 flyttade till sin nya hall på Kampen.
Minnesplattan finns strax till vänster om björken. Kårkulla samkommun flyttade in i hörnlokalen i ”Adventkapellet” när Nykoprint i december 2006 flyttade till sin nya hall på Kampen.
Foto: F.L. juli 2007


Läs mer:
Synnerberg i Uppslagsverket Finland (1985).
Notis i Österbottniska Posten.
(Rev. 2024-02-18 .)