Gravvård i fara

En raritet på flera sätt; foten av natursten, det lilla sirliga gjutjärnskorset och mässingsbrickan.Foto: FL oktober 2004.


Läs mer:
Orsaken till hotet.
(Inf. 2004-11-17.)

 Här hvilar
Johan Mattssons Frills Barnen

JAKOB RUDOLF
* 18 2/4 84   † 18 20/6 89

ANDERS AUGUST
* 18 22/8 87   † 18 6/2 98