Victor Malmberg 1867–1936

På initiativ av stadens rotaryklubb uppsattes på sensommaren 1952 minnestavlor över målarinnan Hilda Olson vid museigården, skulptören Victor Malmberg vid hans hemgård Apoteksgården, författaren R.R. Eklund vid hans barndomshem vid torget och författarna Mikael och Paul Werner Lybeck vid deras föräldrahem och födelseplats på Nygården.


Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 500.
Fortsättning på kapitlet: Minnestavla över Mikael och P. W. Lybeck.


Tavlan förvaras numera vid Nykarleby museum efter att barndomshemmet apoteket brann i november 1995.Läs mer:
Notis i Österbottniska Posten.
M. i Uppslagsverket Finland.