Stadsmodellens utbredning

Modellen, här inlagd på stadens adresskarta från slutet av nittiotalet, visar ett område som begränsas i:
- norr av tomterna norr om Grev Tottgatan
- öster av mitten på Mathesiusgatan
- i söder av tomterna söder om Bangatan
- i väster av tomterna väster om Seminariegatan.
D.v.s. i stort sett samma område som stadsplanen av år 1858 omfattade.