Stadsmodellen i dag

Det har hänt en del i staden sedan 1910–17.

  • Vita fläckar visar de hus som rivits.
  • Röda kryss avser hus som förstörts av eldsvåda.
  • Orange är hus med tegeltak.
  • Blå = Hus renoverade av Hilding Haglund.

Är lite osäker på vad som hänt i Nystaden, d.v.s. på älvens västra sida. Endast tre hus är kvar längs Topeliusesplanaden. Även området söder om torget är illa åtgånget. Beträffande en byggnad är jag lite före min tid. När jag besökte Byggnadskontoret sommaren 2002 för att skaffa kartor, såg jag att rivningslov hade sökts och beviljats för ett uthus vid Gustav Adolfsgatan. Dessutom finns det byggnader som tillkommit efter att modellen byggdes och redan försvunnit, t.ex. Normens vedlider (byggt 1927), ”Asta-huset” och barnträdgården i Rummelbacken. Den sistnämnda är stadens svar på ”Gubben i lådan”. Först dyker den upp på parkmark i Rummelbacken i slutet på sextiotalet. Efter att det nya daghemmet byggts på det forna stationsområdet används den av ryttarklubben Nurk.

Fotografier av hus som rivits

(Rev. 2017-06-27 .)