Nyinfört under juni 2007

28 

Ant han dansa med mej framförd av Viviann Liljeström.
De två sista kandidaterna på Normalskolans klass 2/1957—58 identifierades av Magnus Hedenborg via Jorma Metso.
Minnen från Bryggeriet tillhandahölls av Jorma Metso.
Z. T:s minnessten å Kuddnäs tillhandahölls av Leif Sjöholm.
År 1774—89 ur Nykarleby Pedagogis matrikel 1743—1858 tillhandahölls av Stig Haglund.
Bomblock tillhandahölls av Lars Pensar. (25)

25

År 1764—73 ur Nykarleby Pedagogis matrikel 1743—1858 tillhandahölls av Stig Haglund.
Annonser i Österbottniska Posten nr 52/1925,
Foton av apotekts "hörnbyggnad" och
F.d. Apoteket — apotekstomten — Bostads Ab Apotekaren tillhandahölls av Lars Pensar.

Komplettering av Neo-Carolina.  (52)


21

Ayla tillhandahölls av Eirik Granqvist.
Grisselören målad av Josef Herler tillhandahölls av Helena Nihtilä via Lars Pensar.
Koret med Såltins altartavla tillhandahölls av Leif Sjöholm.
År 1754—63 ur Nykarleby Pedagogis matrikel 1743—1858 tillhandahölls av Stig Haglund. (28)

18 

År 1743—53 ur Nykarleby Pedagogis matrikel 1743—1858 tillhandahölls av Stig Haglund.
Skriftskolorna tillhandahölls av Lars Pensar.
Ångfartyget Österbotten, telegraf, borgmästare och lägre elementarskolan av Anders Svedberg. (25)

14

Skalderapsodi från Nykarleby ur Margareta Storås samlingar.
Notiser i Österbottniska Posten första halvåret 1907 tillhandahölls av Lars Pensar.
Speglande vatten av Zacharias Topelius.
Målning av Kuddnäs av Josef Herler.

Att Jakobstad så ivrigt förespråkar en sammanslagning av nejdens kommuner och Nykarleby stretar emot, kan kanske till viss del förklaras med två rubriker ur JT:s nätupplaga den 11 juni: Nu måste Jakobstad få bukt med skulderna och Nykarleby håller budgeten än.
     I nätpplagan kunde även läsas att: Konstskolan flyttar till Jakobstad. Konstutbildningen flyttar till campuset i Jakobstad från hösten 2009. Det beslöt styrelsen för Yrkeshögskolan Novia på måndagen. (28)


11

Årsberättelse för Nykarleby samskola 1958—59 tillhandahölls av Jorma Metso.
Skolans verksamhet, lärare och elever av Erik Birck tillhandahölls av Stig Haglund.
Kommentar till Edvard Björklunds och Olga Liljeströms bröllop tillhandahölls av Åke Björklund via Lars Pensar.
Kyrkan målas tillhandahölls av Lars Pensar. (61)

7

Kompettering av Normalskolans klass 2 1957—58 tillhandahölls av Britt-Marie Blomqvist, Adèle Broman, Stig Haglund, Gitta (Birgitta) Häger och Mona Häggman.
Aaltonens/Forsbergs kiosk tillhandahölls av Karl Åke Åström och Lars Pensar.
Samskolelärare identifierade av Arne Nylund..
Kyrkan och Holmströms tillhandahölls av Folke Holmström.
Högre folkskolan för flickor 1875—1903. Folkskolan upprättas samt Organisation, kurs- och läroplaner. Skolans stat tillhandahölls av Stig Haglund.
Ulrika tillhandahölls av Lars Pensar. (46)

4

Normalskolans klass 2 1957—58 tillhandahölls av Kjell Övergaard.
Elevernas syn på skolan av Erik Birck tillhandahölls av Stig Haglund.
Inledning till Järnvägsköpet i Nykarleby och
Identifiering av två gossar tillhandahölls av Lars Pensar.

Plankarta öfver Nykarleby stad 1905 av L. Birck samt förstoring.

Komplettering av Neo-Carolina. (48)


Läs mer:
Nästa månad: Juli 2007.
Föregående månad: Maj 2007.