Nyinfört under februari 2018
   
26

Österbottniska Posten den 5 april 1928.

  Neo-Carolina kompletterad med Nya-Karleby.
  Sammanställning av dödsorsaker i Smeds i Soklot. Hemman och släkt av Woldemar Backman. (33)
   
22 Foton från Nybroviken tillhandahölls av Mikael Schalin.
  Skärgården av Börje Wilkman tillhandahölls av Lars Pensar. (31)
   
19 Epilog tillhandahölls av Seppo Kuusinen.
  Inför sångfesten.
 

Nykarleby-nejdens sångfest. En lyckad fest i idealiskt försommarväder. (20)

   
15 Den elektriska belysningen klickade.
  Till Laxörn. (19)
   
12 7. ”Sport du veit” av Börje Wilkman tillhandahölls av Lars Pensar.
  Kosola har icke blivit förgiftad.
  Vintermarknaden 1928. (25)
   
8 Broinvigning i Ytterjeppo.
  Om Alarik Wik av Jimmy Johnsson och Bertil Bengtsson.
  Nykarleby kyrkas inre. (31)
   
5 Tioårsminnet av Frihetskriget.
 

Två nya svenska kort i serien Fänrik ståls sägner:
- Runeberg och fänrik Stål
- General G. K. von Döbeln (19)

   
1 Stöfvarprofvet vid Nykarleby i Finska kennelklubbens tidskrift 1903. (19)


Läs mer:
Nästa månad: Mars 2018.
Föregående månad: Januari 2018.