Nykarleby folkdräkt — kvinnodräkt

Har gått igenom en del gamla foton och hittade ett i Kerstins gömmor föreställande några flickor fotograferade under sångfesten 1926. Den mittersts flickan är lektorskan Ester Fougstedt, längst till höger Karin Högbom (död 1927, Kerstins faster) och mellan dem eventuellt Astrid Andell. Observera Esters nykarlebydräkt!

Karl-Åke och Kerstin Åström tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
Förstoring.
Folkdräkter i Uppslagsverket Finland
(Inf. 2008-02-10, rev. 2008-02-10.)