Fynd


Innehåll

Här finns huvudsakligen jordfynd, men även andra fynd.

   

117–138

Romerskt mynt av Tuukka Talvio.
16–1700-talen Fynd från ett vrak vid Aspskär av Brnolf Blomqvist.
1600-tal Jordfynd av apostelsked eller apostlasked i ÖP.
1640-tal 1/4 öre i koppar av Elisabet Sund.
17–1800-talen

Forskare gör fina fynd i Nykarleby träkyrka av Kenneth Myntti.

17–1800-talen Flintstenar av Stig Haglund
1800-talet Tullanknutna fynd av Erik Birck och Stig haglund.
1808 Fynd från krigstider i ÖP.
1808–09 Ammunition.
1890 Ett sorgligt fynd i ÖP.
1800-talet? Gamla milstenar av Lars Pensar.
1900-talet Fynd på seminarieområdet.
1900-talet

Fynd från Nesslers vind.

1928 Ekstock i Markby i Efter 1809.
1933 Spritfynd.Läs mer:
Samtliga sidor där fynd nämns.
(Inf. 2020-01-15, rev. 2024-01-05 .)