Omgivning år 1841

Klicka på hemmansnamnen för mer info. Förutom hemmanen finns också några träsk, Båtsmanstorpet samt Skolmästars inskrivna. Du länkas ej vidare när du klickar på dem.

Den "riktiga" hemmanssidan med samtliga hemman 1548—1950. På vidstående karta finns endast ett urval.

Samma text för några hemman finns även under "Gatunamn".

Kuddnis Högbacka smedsbacka Nybacka Nygard Prästgård Juthbacka Sten Träsket Bro Lill ollas Lilla Jut Träsket Isakas [Ägdes av min farfar 1923-1946 och 1946-1959 av min farbror.] Forsbacka. [Farfarsmors hemgård.] Renvaktars Klockars Båtsmans Torpet Mickelsbacka Jut Jervbacka Stora  Jut Träsket Skolmästars

Till vänster om
älven finns:
-Högbacka
-Smedsbacka
-Nybacka
-Jutbacka
-Sten Träsket
-Forsbacka
-Isakas
-Båtsmanstorpet
-Jut
-Klockars
-Stora Jut Träsket
-Lilla Jut Träsket


Till höger om
älven finns:
-Kuddnis
-Nygård
-Prästgård
-Jervbacka
-Bro
-Mickelsbacka
-Lill Ollas
-Skolmästars
-Renvaktars