Omgivning1841

Kartan visar skärgården och hemman i närheten av staden. Det skrafferade området vid älvmynningen visar älvvattnets strömningsväg. Djupsten är fortfarande en holme. Upplandningen vid älvmynningen sägs ha varit närmare en och en halv meter de senaste 100 åren. Skalan längst ner är uppdelad i fyra stycken fjärdedels mil. Totala längden motsvarar ca 10 km.

För pekaren över texterna om du har svårt att läsa dem (du länkas ej vidare).
Klicka på staden för en delförstoring av dess närmaste omgivningar.

Soklot Väg till G. Carleby Torsön Frösön Långören Björkskär Heter numera Markusholmen.] Sandören Sandskär Lodön Djupsten Lillalörn Kråkskär Larsholmen Kyrkogårds skär Långörsbodan Lapphällan Storalörn Hummelskär Aspskär Rödklubben Löfgrundet Storgrundet Langbodan Hästskär Kasgrund Båk Gräsgrundet Bodgrundet Rödkubbsgrundet Väg till Wasa Bonäs Torp Klicka här för en delförstoring 1/4 [mil, ca 2,7 km] 1/2 [mil, ca 5,3 km] 3/4 [mil, ca 8,0 km] 1 Mil [ ca 10,7 km] 0 [mil]