Stora ofreden 1713–21

Innehåll
Stora ofreden i Uppslagsverket Finland.
Fångtransport med snöpligt slut av Alfred Franzén.
Stora ofreden i Blad ur Nykarleby stads historia av P. V. Lybeck.
Vinter- och vårdagar ur Fältskärns berättelser av Z. Topelius.
Stora ofredens tider och Slaget vid Storkyro ur Boken om vårt land av Z. Topelius.
Enligt Wichmann.
Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden av Woldemar Backman.
I Kapitel 17 i Kungsådern av Leo Ågren berättas om uppbåd och i fortsättningen om marschen till och slaget vid Storkyro.
Nykarleby strax efter stora ofreden av Hugo Svedberg.
Egendomsbekymmer efter ofreden av Hugo Svedberg.
Nuvarande Nykarleby-släkter med anor från tiden för Stora ofreden av Woldemar Backman.
Storkyro och Verdun av Leo Ågren.
Flyktingar från Nykarleby i Sverige under stora ofreden.
Specifikation uppå de Barn och anat fålck såm ij desse Sista Krigztijder af Rysserne ähro bortförde, och hweteligen afsaknas, efter höge öff:rhetens nådige befalning oprättat öf:r Ny Carleby Stadz och Sochne Barn.Ny Carleby Stadh
Skytt av Gånge Rolf.
 
Alla sidor där Stora ofreden nämns.
(Rev. 2022-11-02 .)