Karleborg, öppet bolag

 

Grunduppgifter: Officiellt verksamhetsområde: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta.

Ansvarspersoner: Peter Sundfors.Läs mer:
Neo-Carolina.
(Inf. 2013-04-04, rev. 2013-03-04 . )