Förenings-Banken i Finland och Wasa Aktie Bank

Annonser ur programmet för Sång- och musikfesten 1914.
Föregående annonser. Följande annonser.