Krönika över märkesår i Nykarleby stads historia

Förklaringar
Årtal för byggnader avser färdigställandeår.
Boktitlar kursiverade.
Tacksam för förslag på kompletteringar.
Lars Pensar har bidragit med några händelser.

Tips
För att få reda på sådant som hände ett visst år, men som inte finns med i krönikan, gå till Söksidan och skriv in det eftersökta årtalet. Vissa årtal har redan länk.


Rådhusurets slaghjul, diameter ca 50 cm.
Rådhusurets slaghjul, får illustrera tidens gång.


Innehåll


Sekelvis

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
1200 1300 1400 1500            


Decennievis

1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690
1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
2000 2010 2020              


200-
taletGrav på Helgaberget i Kovjoki.


1300
1375Tre personer vallfärdade från Lappå by till Vadstena kloster i Sverge.


1400
1468Brudholmarna
. (Enligt fria fabuleringar.)


1500
1500-
taletPedersöre
delades upp i fyra fjärdingar varav en var Lepu eller Lapå fjärding.
1578 Råfastställning.


1600
1607Nykarleby socken.
1608 Jakob De la Gardie d.ä. fick Nykarleby och Pedersöre socknar i förläning.

1614

Olaglig seglation” förbjöds av regeringen.
1617 Staden grundlades INTE.

1620

Staden grundades och fick sina privilegier.
1622 Stadens första sigill.
Lilla tullen.
1627 Silver- eller guldsmed.

1630

Kavelgator.
Det första rådhuset.

1640

Nykarleby trivialskola
.
1642 Postkontor.
1643 Tobakshandel
Beckbruket.
1647 Vasa stads representant vid riksdagen petitionerar om att Nykarleby måtte förstöras.
1648 Landshövdingsresidens.
Hemmansnamnet Jutbacka togs i bruk.
1649 Per Brahes ”brädkorrespondens”.
Claes Claesson reguljerade stadsplanen
.

1650
 
1652 Grevskapet Carleborg förlänades åt greve Klas Tott.
Jakobstad anlades, utvecklingen stagnerade p.g.a. konkurrensen.
1654 Grevens residens började byggas.
Hemmansnamnet Smedsbacka togs i bruk.
1657 Bödel rekvirerades från Åbo.

1660

Borgmästaren Cordt Bockmöller anhåller vid riksdagen att Jakobstad måtte ”ruineras”.
Första belägget för kvarnen i Juth- eller Stadsforsen.
Bödeln Heikki Matinpoika Hakalainen.
Det högsta invånarantalet på 1600-talet, 660 personer.

1680

50 fiskare och säljägare omkom vid Helsingkallan
.
Hemmansnamnet Nygården togs i bruk.
1683 Vuosikoski och Naarasluoma byar ville skilja sig ifrån Nykarleby och Lappo.
1684 Trivialskolan flyttades till Vasa.
1685 Landsvägen från Nykarleby till Lappo omlades.
1686 4/5 av donationsjorden indrogs till Kronan.
1687 Nybron.

1690
 
1692 Hemmansnamnet Frill togs i bruk.
1695 Nödår till 1697.


17001701 ”Den 4 dennes föll beckbrännaren Per Mattsson i beckpannan och omkom med lifvet.”
1702 Klockstapeln
1703  
1704  
1705  
1706  
1707  
1708 Kyrkan.
1709 Kyrktuppen

1710
 
1711  
1712  
1713

Stora ofreden, till 1721.

1714  
1715  
1716  
1717  
1718  
1719 Stadens riksdagsmän anhåller om att det av ryssarna nedbrända Jakobstad icke må återuppbyggas.

1720

1722 Kröningsfest.
1728 Kyrkböckerna.
1729 Rådhuset eller det som kallas Trivialskolan.

1730

Trollkarlen Jonas Hielte inför rätta.
De historiska böckerna för Nykarleby församling: Döpta (1730–1851), Vigda och Begravda (1730–1850) på Genealogiska samfundets webbplats.
1732 Carl von Linné på genomresa.
1736 Det andra rådhuset.

1740
 
1741  
1742  
1743  
1744  
1745 Upplopp i staden mellan borgare och bönder.

1750

Kommissionslantmätaren Gullich Wislanders geometriska karta.
1751 In- och utftyttningsboken.
1752 Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp på genomresa.
Per Persson Klockars föddes.
1753 Takmålningarna i kyrkan av Daniel Hjulström.
1754  
1755  
1756 Halvstapelrätt.
1759 Stadskvarnen.
Provinsialschäferns för Österbotten Cneiffs inspektion av stadskvarnen.
Några anmärkningar om Ny Carleby Sokn av N. Myrman. Manuskriptet försvunnet.

1760
 
1765 Bottniska handelstvånget avskaffades.
1766  
1767 Postmästaren avrättades.
Stenläggning av gator och torg.

1770
 
1773 Potatis.
1774  
1775 Mantalslängder och magistratsprotokoll saknas mellan 1775 och 1790.
Haralds kronobränneri.

1780
 
1782 Apotek.
Hyllningsdikt till den nyutnämnde borgmästaren Jean Christian Gadd.
1784 Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad av Johan Forshæll.
Nykarleby hälsobrunn omnämns för första gången.

1790
 
1793 Begränsade Stapelstadsrättigheter, handel via Jakobstads tullkammare.
1797 Inga lik fick mera läggas ”i de gravar, som inom kyrkan (=kyrkoområdet) belägna äro”.
1798  
1799  

1800–1849
1800  
1801  
1802 Full aktiv stapelrätt, d.v.s. rätt att handla på utlandet.
1803  
1804 Kuddnäs mangård flyttades från Sundby.
1805 Pigan Maria halshöggs och brändes å bål.
Brostugan. (?)
1806 Lantmätare Abr. H. Holms efter Wislander reviderade karta.
1807  
1808 Striden vid Nykarleby och Slaget vid Juthas.
1809  

1810
 
1811

Stadsläkare, Zacharias Topelius d.ä.

1812  
1813 (eller 1814) Läsebibliotek.
1814 Zacharias Topelius d.ä. köpte Kuddnäs.
1815  
1816 Carl von Rosenkampffs karta.
1817 Storbron.
1818 Zacharias Topelius föddes på Kuddnäs.
1819 Tsar Alexander I övernattade.

1820

Carl Grundfeldt föddes
.
1821 Juthbacka gård.
1824 Båken på Hällgrund nyanlades.
1825  
1826  
1827 Egen tullkammare.
1828 Svår vårflod.
1829 Första kända förekomst av Betlehem.

1830

1830-
talet
”Nattrummandet” upphörde.
1831 Privilegium för en Skeppsvarfsinrättning å Djupstens holme invid NyCarleby Stad.
1832 Upplopp varvid skolhuset bestormades.
Barnmorska (Har någonstans sett uppgiften 1830.)
1833 Gravgården, arbetena inleddes 1831.
1834 Det enda ”koleraoffret”.
1835 Hilda Olson föddes.
Zacharias Topelius reste med skeppet Ellida från Helsingfors till Nykarleby.
Zacharias Topelius ”anatomiserade ett möss”.
1836 Krångligt Borgmästarval.
1837 Första lotsen på Stubben.
1838 Den första ångbåten.
Det högsta lästetalet i stadens historia
.
Den sista Henriksmässomarknaden.
1839 Teckningen Ville de Ny-Carleby av Lauvergne.

1840

Stadsbrunnen.
Den första (?) luftballongen.
1841 Gyldéns stadsplanekarta.
1842 O. W. Kjellmans karta.
1843 Stadsregleringsuppdrag gavs åt Otto Wilhelm Kjellman.
1844 Området väster om älven, Nystaden, intogs formellt in i stadsplanen.
Omnumrering av tomterna i Nystaden.
Frossa i byarna omkring staden.
1845 Teckningen Nykarleby av Emilie Topelius.
Beckbrännaren som alltid kom överst
av Zacharias Topelius
.
1846 Topelius fru köpte Majniemi.
1847 Gråstenskällaren.
1848 Kolerakarantän på Djupsten. ”Europas galna år” hände mig veterligen inget speciellt, men Fänrik Ståls sägner, första samlingen utgavs. I den ingick Döbeln vid Juthas.
1849 Svår vårflod.
Båken på Hällgrund
inlöstes av kronan.
1840 -talet upphörde morgonringningarna i klocktornet.


1850–1899
1850-talets första hälft Leppogubbskanalen.
1851 Jupiter förliste.
1852 Vasa trivialskola verkade i staden under några på grund av Vasa stads brand.
Tobaksfabrik.
1853 Svår vårflod.
Någon ristade årtalet på en sten i Nybroforsen.
1854 Krimkriget föranledde engelska örlogsmän på Torsöfjärden, Alörn hemsöktes.
Batteriet Läppogubben.
1855 Topelius ägare till Majniemi.
1856 Ångbåtstrafik.
Saima kanal.
1857 Den förste fotografen.
1858 Stadsbranden.
Ny stadsplan av Carl Albert Edelfelt
.
1859 Jeppo blev bönehusförsamling.
Telegraftråd genom staden.

1860

Önskemål om namnbyte.
Den första emigranten från Nykarleby landskommun: Anders Pistol.
1861 P. W. Lybeck föddes.
Handeln frigavs på landsbygden, konkurrens från lanthandlarna.
1862 Missväxt.
1863 Carl Grundfeldt i lantdagen.
Andra sjön användes för första gången i officiellt sammanhang.
1864 Ångbåtsbryggan vid Andrasjön.
Topeliusparken.
Mikael Lybeck föddes.
Nygårds bryggeri
.
Den första (?) ångmaskinen.
1865 Apoteket flyttade in i apoteket.
1866 Ångfartyget ”Österbotten” under C. O. Olson anlöpte Andrasjön.
1867

Nödår.
Kyrkans stentrappa.
Jeppo blev kapell.

1868 Nödår.
Första offentliga hyllningen av Topelius.
1869 Telegraf.

1870

J. A. Lybeck föreslog att stadens myndigheter skulle petitionera för inrättande av ett svenskt folkskollärarseminarium i Nykarleby.
1871 Residenstomten utsågs till plats för seminariet.
1872 Nykarleby Tändsticksfabriksaktiebolag.
1873 Nykarleby seminarium.
1874 Fruntimmersskolan.
1875 Normalskolan.
Lindhagens stadsplan.
Kungörelsetrumman avskaffades.
Seminariets huvudbyggnad.
Petroleumlyktor som brobelysning.
Nesslers filhuggeri.
1876 Poliskammaren.
1877 De första 14 folkskollärarna dimitterades från Nykarleby seminarium.
Den första (?) ”striken”.
1878 Majniemi-stugan flyttades till Bonäslötet.
1879 Alö-varvet utbjöds på auktion.

1880
 
1881 J. W. Nessler fick tillstånd att ge ut Mellersta Österbotten, föregångare till Österbottniska Posten.
Kungörelser.
Lagerbyggnad på ångbåtsbryggan.
1882 Den första cykeln.
Petroleumlyktor som gatubelysning.
Nykarleby frivilliga brandkår
.
Seminariets direktorsbostad.
1883 J.W. Nessler startade tryckeri.
Telefonlinje mellan staden och Andrasjön.
Jordskalv i Kovjoki.
1884 Prässombudsmanstjänstens i Nykarleby stad indragning!”
Den första kappseglingen. Segelsällskapet Ägir grundas på det första värdshuset Marielund.
Varg vid gravgården.
1885 Juthasmonumentet.
Staten övertog seminariet.
Petition till lantdagen om byggande av bibana från Kovjoki.
1886 Uleåborgsbanan.
1887 Kuddnäs mejeri.
1888 Juana Nancys irrfärd.
1889 Kyrkans tornur.
Kapellet på gravgården.
Broavgiften avskaffades.

1890

Nykarleby telefonbolag
.
Brevbärarlinje till Jakobstad.
1891 Pomologisk försöksstation vid seminariet.
1892 Skogsparken.
Nykarleby Djurskyddsförening.
1893 Det gamla värdshuset på Brunnsholmarna revs.
1894 Brandkårshuset.
Våghuset på torget.
Det första daterade vykortet.
Slarv-Forsberg
avled.
Segelsällskapet Ägir.
1895 R. R. Eklund föddes.
1896 Badhus på Forsvikslindan.
Första skidtävlingen.
1897 Majniemi återinvigdes.
Frälsningsarmén.
1898 Nykarleby Jernväg.
Nykarleby Aktiebank grundades.
Nytt värdshus på Brunnsholmarna.
Intresse för stadens sista obebyggda tomt.
1899 Det första sjukhärbärget.
Nuvarande Scala, f.d. Rings kasern.
”Fotograf Jakob Sandås fotograferar i varm ateljé alla dagar.”


1900–1949
1900 Elektrisk gatubelysning.
Minnen från barnaåren i Nykarleby av Hilda Olson.
1901 Provisoriskt sjukhem.
1902 Karta öfver Djupsten.
1903 Kovjoki ungdomsförening.
1904 Gånge Rolf i ”landsflykt” i Sverige.
1905 Kommunal djurläkare.
  Den första motorbåten.
1906 Nykarleby Ångbåtsaktiebolag.
1907 Den första bilen.
Värmeledning.
Ett båtvarv för tillverkning av motorbåtar anlades av Aug. Karlsson och Petter Holländer.
1908 Normalskolan.
Levande bilder”.
Polisen fick sin första cykel.
Juthas ungdomsföreningshus invigdes, tal av E. V. Knape.
Järnhandel.
1909 Frihemmet.
  Längdskidtävling. Början på 1900-talet

1910

Sjukhuset
.
1911 Den siste majgreven och andra österbottningar av P. W. Lybeck.
Erik Bergman föddes i seminariets trädgårdsmästarbostad.
Elevbespisning vid övningsskolan.
1912 1907 års stadsplan stadfästes.
1913 Den förste bilägaren.
1914 Nykarleby Aktiebank kraschade.
Sång- och musikfest
till vilken K. J. Hagfors skrev en historik.
”Busslinje” till Vasa
.
1915 Seminariets växthus, delvis om- och tillbyggt 1948.
1916 Nykarleby Jernväg såldes.
Gärdesgårdarna avskaffades vid allmänna vägen i Forsby.
Nykarleby leksaksfabrik.
1917 Ryskt vaktmanskap vid Andrasjön i Vaktstugan.
Nykarleby Handelslag.
Grundsten för prästgården.
Tandläkare.
Boyscoutförening.
Marielund.
NIK grundades på Granbergs café.
Nykarleby stads ungdomsförening.
1918 Ryska förläggningen avväpnades.
Fånglägret
.
Första delen av Zacharias Topelius dagböcker redigerade av Paul Nyberg.
Herlers sålde sin gård till tingsgård.
1919 Samskolan grundades.
Anna Nordqvist startade Barnhemmet.
Minnessten över Topelius vid Kuddnäs.
Nålörssågen.

1920

300-års jubileum
.
Kristliga Folkhögskolan
.
Nykarleby samskola.
Hjältemonumentet på gravgården.
Nykarleby stad 1620—1920 av V. K. E. Wichmann.
Pingstförsamlingen.
1921 Kristliga folkhögskolans första årskurs dimittterades.
Slutsyn på Jeansborgs prästgård.
1922 Biblioteket övertogs av staden.
Tullkammaren indrogs.
Busslinje till Andrasjön.
K. J. Jouper och sonen John Jouper från Nykarleby landskommun övertog J. W. Nesslers tidigare filhuggeri
.
Hyrbil nr 1 anskaffades av W. Blomström. Axel Lindholm har förevigat en av Werners bilar, kanske just den nyssnämnda, i dikten Midsommar.
1923 Taxirörelse.
Kyrkoby folkskola, sedermera finska skolan.
Föreningen Folkhälsan.
”Elektrisk belysning erhållas fredag, lördag och söndag.” enligt notis i ÖP nummer 23.
Telegrafstationen flyttades till gamla stationshuset.
Badstuguplaner.
Skepticism mot tvåspråkighet.
1924 Busslinje till Vasa.
Skoputsare.
Brandalarm.
1925 Erik Falander av Ernst. V. Knape.
Segelsällskapet Ägir köpte Loppan.
1926

En del av kraftverksdammen stjälpte.
Radio.
Normalskolans vaktmästarbostad.
Vår första kvinnliga yrkeschaufför.
Flygplan.

1927 Nykarleby stads ungdomsförening.
Simhus på ångbåtsbryggan.
Barnträdgård i Sarlinska gårdshuset.
Hjalmar Sund anställdes som hamnvakt.
1928 Kyrkans inre, bildskruden restaurerades.
Ytterjeppo hängbro invigdes den 1 april.
Luftskeppet Italia flög över Kovjoki.
Sjöfarten.
Vuxendop i älven.
1929 Kyrkan eldhärjades.
Juthas hängbro.

1930

Initiativ till att restaurera Kuddnäs.
1931 Skogsplantering på Torsö inleddes.
Storbrons ombyggnad klar. (Inleddes 1929.)
1932 Livlig smuggling.
Alko.
1933 Nykarleby samskola inrättade elevhem.
De gamlas hem öppnade i f.d. Lybeckska gården.
Vernamo kvarn brann.
Nya kommunalhemmet Östervall invid Kuddnäs invigdes.
Undersökning för uträtning av Jakobstadsvägen.
1934 Kuddnäs museum invigdes.
Bönehuset
(gamla församlingshemmet).
Torgbrunnen.
Juthas hängbro renoverades.
Nykarleby Manskör. (Kom så smått igång 1933.)
Nykarleby-runt.
Österbottniska Pressen började ges ut.
1935 Topeliusbysten.
Utdrag från stadsstyrelsens årsberättelse.
1936 Nykarleby Skogsvårdsförening r.f.
1937 Flora.
Köttkontrollen.
Hanséns kafé.
Samskolans tillbyggnad.
Kovjoki mejeri.
1938 Mejeriet.
Sjömanshuset upphörde.
Röntgenapparat.
Munsalavägen, sträckan Nykarleby–Bonäs.
Omfattande renovering av Normalskolan.
1939 Vinterkriget.
Munsalavägen, sträckan Bonäs–Munsala.
Stadsbiblioteket flyttade till Rådhuset.

1940

Glasmålningarna i Nykarleby kyrka av Lennart Segerstråle.
En apostlasked hittades ”å Grundfeldtska gården”.
1941 Fortsättningskriget.
Väggmålningarna i Brostugan.
1942  
1943 Stadsvapnet fastställdes.
Liten drömmarpilt av R. R. Eklund.
Den österbottniska byn
i vilken ingick Socklot av T. Sandvik och Kovjoki av J. Rundt.
Nödlandning i Socklot.
1944 Bombangrepp.
Kristliga Folkhögskolans internat.
Sirén på kraftverket.
1945 Minnen från min barndom och skoltid av Ivar A. Heikel.
Biografen
.
Loppet Nykarleby runt.
Travtävling efter ett långt uppehåll.
Tullkällaren raserades.
Väg genom Sockenstuguberget.
Fick man icke konstsilkesfabriken.
Mobil brandspruta.
1946 Apotekskällarena raserades.
Staden inköpte Grundfeldts gård.
Julhälsning.
Hällgrund lades ner som lotsstation.
Passage sprängdes genom mejeriberget på sensommaren.
1947 Det sista skutbygget på Åminne.
1948 Kvarnen på Kampen.
Köpmansgatan döptes om till Sollefteågatan.
Seminariet 75-års jubilerade.
Skogsparken återupprustades, paviljongen återskapades.
Nykarlebygillet grundades i Helsingfors.
1949 Normalspåriga järnvägen.


1950–1999
1950 Bad- och tvättinrättningen och stadsbastun, påbörjad 1949.
Gymnastikfest till vilken J. Åbonde skrev en historik.
Sportplanen.
Första Luciatåget, lucia Ines Östman.
Juthas hängbro renoverades.
Cirkus i stan och elefant i skogen.
Hälsning från hemstaden av Effe.
Garveri.
Istävlingar vid Andrasjön.
Utbyggnad av seminariets hvudbyggnad.
1951 Nykarleby museiförening.
Landskommunens kommunalgård.
Idrottsnämnd.
Stadens första allmänna vattenledning. (År 1907 drogs en vattenledning till Normen.)
Adventkapellet.
Utvidgning av seminariets gymnastik- och festsal.
1952 Semesterhem vid Juthbacka.
Jakobstadsvägen.
Minnestavlan över Mikael och P. W. Lybeck.
Julhälsning.
NIK:s olympiatrupp.
1953 Våghuset flyttades från torget.
Lekskola inrättades i Gamla station.
Stadens första vatten- och avloppsledning (om man bortser från den som betjänade Normen) från stadsbastun till busstationen på torget.
Julhälsning.
1954 Hunger i skördetid av Leo Ågren.
Busstationen
.
Älvbrantshusen.
Lägerskriftskola vid Kristliga folkhögskolan.
1955 Vatten- och avloppsledning förlängdes från torget till Mathesiusgatan och sjukhuset.
1956 Moderniseringsarbeten av kraftverket inleddes.
Begynnelsesammanträde för nyskiftet i Forsby–Kyrkoby. Avslutat 1978.
Motorsåg.
Julhälsning.
JT:s Lokalkontor.
1957 Skridskobana på Rådhustomten.
Kyrkbrunnen krossades av fallande björk i den svåra sommarstormen.
Nykarleby lkm:s brandkår inköpte brandbil.
Ökad företagsamhet skapar grundvalen för en tryggad framtid åt nykarlebyborna.
Lekplats i Rummelbacken.
1958 Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström.
Liljedahls affärshus.
Minnesplattan på Granskär över Karl Nybergs skogsmannagärning.
Klippan.
Television.
Taximord.
1959 Ytvattenreningsverk.
Esso servicestation.
Brandstationen i gamla lokstallet.
Jouper började bygga damm och kraftverk.
Landskommunen föreslog att Kärlekstallen skulle fridlysas.
Strandplanering vid Andrasjön.
Nykarlebynejdens semineringsdistrikt.
Blodgivardag.
Välkommen-skyltar.
Telefonautomatisering.
Sundholms bilservice.
Posten flyttade till Liljedahls affärshus.

1960

Lövhyddan”, Sollefteågatan 5.
Restaurang von Döbeln.
Stämmor i Nordannatten av Leo Ågren.
Hysal-stugan.
Gator breddades.
1961 Grundfeldtska huset revs.
Oljegrus på Jakobstadsvägen.
1962 Minnessten över R. R. Eklund.
Kraftverksdammen höjdes och gångbro anlades.
Våningshus på f.d. Grundfeldts tomt.
Alkohuset, Topeliusesplanaden 17.
Våningshus på Bankgatan 32.
Avstjälpningsplats/”råskgräv” vid Kovjokivägen. Stängdes 1970 när den sista öppnades. Henry Nygård informerade.
1963 Ut- och ombyggnad av seminariet samt sportplan.
Ambulans.
Valioravinto.
Byggnadsarbetena på Riksväg 8 mellan Storsved och Edsevö påbörjades.
1964 Vattentornet.
Syn för byggande av riksväg 8 mellan Lappo älv och Kovjoki.
N F B i Nykarleby 50 år.
Nyko-Frys och Farm-Frys, pälsdjursfoderkök.
Hade Lippjärv INTE telefonförbindelse.
Bostads ab Bankgatan 17.
1965 Olli Wikstedts stadsplan.
Riksväg 8 mellan Bennäs och Munsala.
Stadsbyggmästare.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Brostugan.
Sparbankens första bankbil.
1966 Barnträdgården i Rummelbacken.
Parkhusen, Topeliusesplanaden 23 och 25.
Jeppovägen oljegrusad.
Utbyggnad av vattenreningsverket.
Engs ofullbordade fabrik började byggas.
Bröderna Sjöholm etablerades ig på Frillmossen.
1967 Grönhuset”, Topeliusesplanaden 11.
Beslut om att permanentbelägga esplanaden.
Asfaltering av esplanaden.
NUFS bildades.
1968

Invigning av Idrotts- och ungdomsgården. Beslut om byggandet togs 1965.
Besked om att seminariet skulle läggas ned.
Femvåningshuset på Topeliusesplanaden 27.
Inspelning av Ballad.
Asfaltering av genonfartsgator förutom Esplanaden.
Esplanadgångarnas bredd minskades.

1969 Centralantennandelslaget bildades.
Elljusspår.
Torget asfalterades.
Cornelis Vreeswijk uppträdde.
Valkött levererades till järnvägsstationen.
Vågbrytaren norr om simstranden vid Andrasjön.
Första pontonbryggan vid Andrasjön.
   

1970

350-års jubileum
.
Karleborg brann.
Andra pontonbryggan vid Andrasjön.
Läsåret 1970–71 fungerade seminariet som underavdelning till Ekenäs seminarium.
Femvåningshuset på Topeliusesplanaden 29.
Restaurangen vid Juthbacka (?).
Staden tvåspråkig.
Avstjälpningsplats/”råskgräv” vid Kovjokivägen. Stängdes 1989. Henry Nygård informerade. Föregångaren fanns ungefär vid infarten till Svarvars.
1971 Seminariet flyttades till Vasa.
Nya församlingshemmet invigdes.
1972 Parktantsverksamhet.
Adventkapellet.
Första radhuset.
Klockringningen automatiserades, sotare Tor Andersson var den siste ringaren.
1973 Staden utträdde ur Finlands hamnförbund.
Transformatorstationen på Kampen.
Inbrott i Föreningsbankens valv.
1974 Tvåspråkiga gatuskyltar med tejpade bokstäver.
Avloppseningsverket vid Ragnörn.
Skogsparkens skola.
Skolsköterska.
Rikets sal.
Häradsrättens sista ting.
Bostads AB Jönsas på Jöns Drakesväg.
1975 Sammanslagning med landskommunen, Munsala och Jeppo
Mellanölsförsäljningen stoppades.
Kärlekstallen vid ”Juthback-kroken” fridlystes.
Juthbackamarschen.
Pingstkyrkan.
Telefonkiosk vid Andra sjön.
Regnvattenavlopp i esplanaden.
Kärleksstigen påbörjades.
1976 Pingstkyrkan.
Bokbuss.
Brostuguberget sprängdes delvis.
1977 Spelmansstämma.
1978 Hälsovårdscentralen.
Högstadieskolan.
Fågeltornet.
Djupstensvägen.
1979 Torghallshuset.
Jakobstadsvägen grundförbättrades.(?)
Juthbackamarknaden.
Black Disco.

1980

Nykarleby stads historia del II
av Erik Birck.
Apoteksverksamheten flyttades till torget efter 115 år i samma byggnad.
Vattentornet var tomt.
Black Disco renoverades.
1981 Nykarleby Stad informerar.
Ämbetshuset.
Fortsättning påsprängning av Brostuguberget.
1982 Normalspåriga järnvägen lades ner.
Hagalund.
Rådstuvurätten lades ner.

1983 Svenska Konstskolan i Nykarleby. Flyttas 2012 till Jakobstad.
Beslut att Frihemmet ska rivas.
Ortofotografering för kartor skala 1:5000.
Planer på tekniskt museum och att flytta gamla järnvägsstationen.
1984 Juthbacka Teater köpte och renoverade Scala.
Landets första ordinarie kvinnliga länsman.
Bröderna Sjöholms affärs- och bostadshus.
Bäddavdelningen vid Hälsovårdscentralen.
Frihemmet revs.
Med stadsplan Nr 21 fastställd 30.4.1984 ändrades Västra Esplanadgatan till Jakobstadsvägen från Grev Tott gatan norrut.
1985 Den nya dammen och kraftverket.
Yrkesträningsskolan.
Persontrafiken från Kovjoki station upphörde 29 maj. Uppgift av Reino Kalliomäki. (Persontrafiken från Jeppo station upphörde 2 juni 1991.)
1986

Juthbackabron.
Floraparken återanlades.
JNT:s telemast på Kampen.
Stamväg 67 mellan Ytterjeppo och staden grundförbättrades och fick delvis ny sträckning. (?)

1987 Skogsvallen.
Kråkvals
av Anita Wikman.
Museijärnvägen Nykarleby Jernväg.
1988 Nykarleby stads historia del III av Erik Birck.
Storbron höjdes
.
Luskung.
Galleri Viktor.
Fontän i älven.
”Roskräven” stängdes efter en storbrand.
1989 Byggstart för Nykarleby sjukhem.
Avstjälpningsplatsen vid Kovjokivägen stängdes. Stängningen var en direkt följd av en storbrand som startade i december 1988. Släckningen tog tre veckor! Henry Nygård informerade.
Med stadsplan Nr 62 fastställd 13.11.1989 ändrades Västra och Östra Esplanadgatan till Topeliusesplanaden.
Det ombyggda torget, Rådhusgalleriet och Erik Bergmans plats invigdes.

1990

Doft av järn och syren
av Anna-Lisa Sahlström.
370-årsfirande.
Första delen av stadshistoriken återaktualiserades.
Vatten och foder stryptes till skuldsatta farmare.
Ab Ekorosk Oy tillsammans med Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.
1991 Kråkögat av Anita Wikman.
Stadsstyrelsebeslut om utescen vid Kuddnäs.
1992 Kyrkrenoveringen som påbörjades 1987 klar.
Personalreform och kanslisamgång.
Bostads Ab Borgaregatan 12.
1993 Kiosk vid Andrasjön återuppstod.
1994 Småstadsberättelser i regi av Anders Engström spelades in.
1995 Stadens första webbplats.
Finlands lyckligaste stad – trodde man.
Slogan ”Småstad som bäst”.
Apoteket brann.
Juthbackakopiorna på Rajåkern.
1996 Vingklippt av Anita Wikman.
Per aspera ad astra”. Finlands högsta väggmålning.
Intershity-ledningen” till Jakobstad.
Ombyggnad av våning en trappa i Liljedahls hus till bostäder klar.
Riktnummerförändring den 11 oktober. Riktnummer 967 blev 06 och 7 flyttades till telefonnumret.
1997 Ledningscentral i bibliotekskällaren.
Turismutvecklingsprojektet Turism i sagans stad.
TB-stängde verkstad och café 31/12, men pumparna behölls.
1998 Kulturnatten som senare blivit Nykarlebyveckan.
1999 Brandstationen vid Munsalavägen.
Det första (och hittills enda) trafikljuset i anslutning till brandstationen.
Torget omdanades.
199?

Muddring och vågbrytare vid Andrasjön.
Reningsverket vid Ragnörn revs, men grunden lämnades kvar.

199? eller 200? Stamväg 67 mellan Ytterjeppo och staden degraderades till regionalväg 749.
Stamväg 67 fick nummer 19.
Riksväg 8 blev även Europaväg 8.


2000
2000 Fontän i älven stängdes av i juni.
Döbelns gränd
av Robert Åsbacka.
Andrasjövägen asfalterades.
2001 Postkontoret lades ner.
Café Tullmagasinet.
2002 Nykarlebyvyer.
2003 Nykarlebymålet Ett språkeri av Gösta Ågren.
Kyrko- och Borgaregatan grundrenoverades mellan Bankgatan och Topeliusesplanaden.
2004 Bangatan grundrenoverades mellan Karleborgsgatan och Topeliusesplanaden.
Gymnasiet grundrenoverades.
2005 Bostads Ab Ebba Brahe vid Älvbranten.
Det första utplånade kvarteret.
Till- och ombyggnad av Idrottsgården, invigning hösten 2006.
Alko flyttade till Kampen.
Det första lådbilsrallyt. (Bilder från det andra.)
Döbelns gränd av Robert Åsbacka uppfördes av Juthbacka Teater.
Församlingshemmet renoverades och byggdes till.
Bangatan asfalterades mellan esplanaden och Karleborgsgatan.
2006 Balsampopplarna i Topeliusparken höggs ner.
Colorado Avenue spelades in.
2007 Fjärrvärme, arbetet inleddes.
Bostads Ab Topeliusesplanaden 15.
Beslut att flytta konstskolan.
Regatta på älven.
-gatan grundrenoverades mellan -gatan och .
2008 Orgelbyggaren av Robert Åsbacka.
Gigant av Peter Sandström.
Karleborgsgatan grundrenoverades mellan Bankgatan och Kolonivägen.
Enkelriktning av Mathesiusgatan vid HVC mellan Borgaregatan och Bankgatan.
Ishall.
Minnesplatta över striden vid Nykarleby.
Fjärrvärme, arbetet fortsatte.
2009 Minnessten över Petter Klockars.
Fjärrvärme, arbetet fortsatte.
Postlådor ”koncentrerades”.
 
2010 Vattentornet öppet efter att ha varit stängt i tre somrar.
Södra Ringvägen påbörjades.
Daghemmet Skogsstjärnan vid Skogsparken.
Snörik onsdag i Nykarleby.
Google Street View.
Simbassängen vid Juthbacka fylldes igen.
Järnvägsviadukten i Sorvist.
2011 Beslut om att Nykarleby, Jeppo och Munsala församlingar slås samman 1/1 2013.
Grev Tottgatan asfalterades mellan Gustav Adolfsgatan och Stationsvägen. Grundrenoveringen påbörjades sommaren 2010.
Museibjörken fälldes.
Välkommenskylt.
Diskussioner om kommunsammanslagning.
Ishallen döptes om till Komarov Arena.
2012 Seminariegranen fälldes.
  Konstskolan flyttades till Jakobstad.
  Pump i älven för bevattning av sportplanen och tillverkning av konstsnö.
  Portarna till gravgården fick skyltar.
  Förslag att stadsträdgårdsmästartjänsten inte besätts eller dras in.
2013 Beslut om nytt bibliotek.
Omfartsvägen asfalterades mellan Kovjokivägen och Rajåkersvägen.
2014 Market på kampen började byggas.
Rivning av gamla omklädningshuset vid Juthbacka.
Ab TorAFors Oy:s hall.
Delgeneralplan för vindkraftverk.
Nykarleby Recall - Coming Back. En retrospektiv installation i Rådhusgalleriet, med verk av konstnärer som tidigare deltagit i Artist in Residence-programmet vid „Svenska Konstskolan i Nykarleby“.
Installationer på olika offentliga platser i Nykarleby.
2015 Del III av Nykarleby stads historia kommer på nätet.
  Stora mögelproblem i stadens byggnader.
  Under sommaren stängdes polisens servicepunkt.
  Under hösten upphörde helgjour på HVC.
2016 1 januari upphörde man att röntga vid HVC.
  Slangtornet på gamla brandstationen revs.
  Biblioteket på Topeliusesplanaden 12.
  Borgaregatan mellan Gustav Adolfsgatan och Esplananden och Gustav Adolfsgatan mellan Borgaregatan och Bankgatan grundrenoverades. Asfalterades följande år.
  Kvarnvägen grundförbättrades.
2017 Ämbetshuset bytte namn till Stadshuset efter att stadens förvaltning koncentrerats dit och det inte längre finns några statliga inrättningar där. Det finns inget officiellt datum för bytet, men 1 januari kan gälla som sådant.
  Nykarlebystjärna modell Pride.
  Sista banken försvann från Bankgatan.
  Ytterjeppo skola lades ner.
  Kvarnvägen asfalterades i juni.
  Första Nykarleby Pride den 12 augusti.
2018 Topelius 200 år.
  Offentlig elbilsladdningsstolpe.
   
2019 F.d. kommunalgården/Byggnadskontoret såldes. (I augusti 2020 kom besked om att affären inte blir av.)
Ytterjeppo skola såldes.
Busshållplatser flyttades från torget och skolbusshållplatser från skolområdet till Topeliusparken.
  Storbron byggdes om.
   
2020 Nykarleby 400 år.
  Eplanadens mittfiler asfalterades.
  Nytt plåttak på vattentornet.
  Ny servicebyggnad vid Komarov Arena.
  TB-besninautomat stängdes i november.
  Corona och covid 19 fördärvade året.
   
2021 Hände inget?!
   
2022 Ishockeyspelaren Alexander Komarov var med i ishockeylaget som tog guld i Vinter OS i Peking.
  Daghemmet Guldvinge vid omfartsvägen.
   
2023 Seminariehuset och -salen fick nya namn.
  Kyrkan återinvigdes i oktober efter en omfattande renovering.
  Motionstrappan vid NURK färdig i augusti.
  F.d. Seminariets huvudbyggnad återinvigdes i oktober efter en omfattande renovering.
 
 
Profetior (Enligt artikel i Vasabladet den 2 mars 2003.)
2003–05 Rondell vid Jakobstadsvägen-Kvarnvägen. (Hösten 2005 byggdes refug vid korsningen Jöns Drakesväg-Jakobstadsvägen. Rondellen byggdes sommaren och hösten 2006.)
Omfartsväg från Juthbackabron till Järnvägsgatan. (Genomfördes ej, påbörjades hösten 2010.)
2006–08 Breddning av Storbron (renovering utfördes 2019) och vägbelysning mellan Norra Munsalavägen och Juthasvägen. (Inget genomfördes.)
2009–15 Lättrafikled längs Jakobstadsvägen från Frillmossvägen (utförd), skyddsvägar och anslutningar i Topeliusesplanaden höjs.


Läs mer:
Historiskt kalendarium för Svenska Österbotten av K.V. Åkerblom.
När hände vad på Nybo och kring Nykarleby av Mats Blomqvist.
Fler kronologier.
(Rev. 2024-02-18 .)