Neo-Carolina

Stadens namn har skrivits och förkortats på många olika sätt genom tiderna, trots att den redan i privilegiebrevet av den 7 september 1620 fick namnet Nykarleby. Namnets ursprung enl. Lars Huldén.

Förteckningen upptar varianterna i kronologisk ordning, vilket här betyder i den ordning jag råkat stöta på dem och inte nödvändigtvis första förekomst. Neo-Carolina förekom i Tunelds geografi från 1762. Som komplement finns också en alfabetisk förteckning.

Nu finns det 98 varianter!
Stadens vapen på på en dekal. Av någon anledning är namnet på finska överst. För övrigt är tunnan av rätt modell; tjärtunnor var raka och inte buktiga såsom öltunnor.
Originalstorlek 40x60 mm.
Lars Pensar tillhandahöll.
Innehåll    
     
Staden    
Nykarleby Privilegiebrevet. 1620
Ny Carleby Olav Bureas pass. 1620
Nie-Carleby ”... en rimmad beskrifning från 1600-talet öfver Nykarleby sockens uppkomst och af dess första kyrka.”  
Nie Carleb. Kyrkklocka. 1623
Neo Carleby Uppsala universitets matrikel, (Neo Carlebyensi). 1600-t
Nye Carleby En ”längd uppå borgerskapet ...”. 1635
Nye Karleby Befallning av konungen till Erik Hare. 1640
(Ny) Carleby Scholestaten, början af. 1640-t
Nijecarleby Claes Claessons stadsplan. 1649
Nova-Carleby Michael Wexionius-Gyldenstolpe. 1650
Nya: Carleby Understödsbegäran för trivialskolan. 1655
Nya-Carleby
Elias Hamnius vid riksdagen. 1659
Neo-Carlburg Biografi över kyrkoherden Johannes Forsman. 1681
Carburg Vasa trivialskolas matrikel. 1685
NyeCarleby Nykarleby ting. 1698
Nije Carls by Hörsägen 1600-t?
     
Ny Karby Fantasikarta av Olof Rudbeck d.y.. 1701
Ny Carle by Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg. 1721
NeoCarolina Nykarleby Pedagogis matrikel. 1756
NyCarlbj
Socklot byrätts protokoll av Ragna Ahlbäck. 1758
Carlby Nya Johan Ahlm i kyrkan. 1759
Neo-Carolina Tunelds geografi. 1762
Ny-Carleby Tunelds geografi. 1762
Nyecarleby Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1765
NeoCarleby Nykarleby Pedagogis matrikel, (NeoCarlebyensis). 1768
Nyacarleby Kyrkans mellersta klocka. 1769
Nye Carlebye Öresundstullens register. 1769
NyC. Wasa Trivialskola 1684–1884. 1783
Ny Carlebye På en klocka i Karvat finns på urtavlan skrivet ”Mikael Tast.  Nr 15. Ny Carlebye.” Mikael Tast var kopparslagare i Nykarleby och ägde gården 34 år 1784 enligt W. B. 1780-t?
Nyc. Samling till en Historik av Johan Gabriel Toppelius. Slutet på 1700- eller början på 1800-talet.  
     
Nya-Karleby Jakobstad i Beskrifning om Svearike: Finland, Volym 4 Stockholm 1808. ”För öfrigt är Handelen nog inskränkt af de på ömse Sidor liggande städerne Gamla och Nya-Karleby.” 1808
Nyecarlebye Bornholms amt, Hasle byfoged bog 4. 1833
Carlopolis Zacharias Topelius Efemerer. 1834
N:y Zacharias Topelius dagbok. 1834
NyCarleby Zacharias Topelius dagbok. 1835
NyCarlby Zacharias Topelius dagbok. 1836
Carlopolis nova Lärobok för Ungdom. ... 1839
Ny=Carleby Magistratsprotokoll. 1839
Ny:C Brev från provinsialläkaren Blank. 1852
Petit-Carleby I franska tidningars rapporter från Krimkriget. 1855
Nykarbe
100 år sedan Nykarleby brann ned av Alfred Huldén. 1858/
1958
Nykarleby Handbok för resande i Finland. 1858
NyKarleby Årsberättelse om Medicinalverket. 1859
Carolina Nova Wikipedia på latin. 1861
Nby Zacharias Topelius i brev med anledning av grundande av ett seminarium i Nykarleby. 1870
Ny-Karleby Nordisk familjebok. 1887
Ny Karleby Nya Trollsländan. 1887
Nyykarbi A. J. Nygren i en ralla skriven till brandkårsfesten. 1895
Nya Carleby Sjökort. 1800-t
     
Nycarlby Sigill. början av 1900-t?
Nyk-by Vykort med sorgebud. början av 1900-t
N:BY Schablon från Cikoriafabriken i Jakobstad. 1900-t
Nyby Minnen från barnaåren i Nykarleby av Hilda Olson. 1900
N. Karleby Den lilla skolkartan av Johan Anders Svensson. 1900

Nyykaarbe

Tå Rööstu-Jutt var på tjödorjakt av Jerker Svenske. 1902
Nyykarbe Tå Haapa-Kaj jool ijen penga miin av Jerker Svenske. 1902
Ny-by Ett vykort från Elli Kjäldström till Herr Peter L. O. Kjäldström. 1912
N_y. Skyddskårens telefondagbok. (Förkortningen är N_y, men det är svårt att se p.g.a. länkunderstrykningen.) 1918
NB Karta över de finlandssvenska socknarna i Hembygden : tidskrift för svensk folkkunskap och hembygdsforskning.
1919
Nyk:by Aina Jakobsson vid stadens 300-årsjubileum. 1920
Nya Karleby Salmonsens konversationsleksikon. 1922
Nya  K. Salmonsens konversationsleksikon. 1922
Nyk. Ur seminariets matrikel i Nykarleby seminarium 1873—1923 av K. J. Hagfors. 1923
Nkb. Lappo å eller Nykarleby älv i Svensk bygd i Österbotten nu och fordom II av T. E. Karsten. 1923
N.K. Nordiskt konversationslexikon. 1925
Ny:by Meddelande på ett vykort. 1920-t
Nk Baksidestext på foto. 1920-t?
NK Förkortning för Nykarleby på seminariets fana.  
Nyykaarbi Nyykaarbi maahrnan av Kasper. 1938
Nyk.by Zachris Schalins skolgång i Nykarleby elementarskola 1863–1867. 1930-t
N:by Anteckningar om Nykarleby stad Ur handlingar i Statsarkivet av Hugo Svedberg. 1941
Nie Carlebij Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Benedict Zilliacus och Henrik Tikkanen. 1951
Nykaarbi Artikel om branden 1858 i Jakobstads Tidning. 1958
Nkby Artikel om Idrotts- och ungdomsgårdens taklagsfest Österbottniska Posten. 1966
893 Kommunnummer i statliga sammanhang. Infördes någon gång mellan 1968 och 1972, kunde Gunilla Kvist ge besked om efter att hon kontrollerat vallängder. Landskommunen hade nummer 894, Jeppo 166 och Munsala 496.  
Nystad Trafikministeriet. 1969
66 900 Postnummer. 1971
New Charles 
Village
Nykarleby Gymnasiums abiturienters klasströjor. 1977
Nk:by Den oftast nuförtiden använda förkortningen, som dock här råkar finnas endast på ett enda ställe: ”Kompanibåten” Nykarleby. M. E. Sarlins äventyr i Nykarleby stads historia del II av Erik Birck. 1980
Nykarbi Nykarleby-nejdens språk. En lärodikt av Gösta Ågren. 1988
     
Nyykabi Dialektal stavning av Peter Karlberg i gästboken. 2003
Nykaabi Dialektal stavning av Jerry Virtanen i gästboken. 2003
Nyykaabi Dialektal stavning av Camilla Grön i gästboken. 2003
Nyykabe Dialektal stavning av Per Sundsten i gästboken. 2004
Nykaby Dialektal stavning av Mikael Schalin i följebrev till Nykarlebystjärna. 2005
Nykby Sponsortavla vid Fiskets dag vid Brännskata fiskehamn. 2005
Carolina nova På webbplatsen Thesaurus Lex. 2006
Nykabi
Vernissagekort av Albert Braun. 2006
N:kby Läsarkommentar i Österbottens Tidning. 2008
Nb Kommentar till Fyra stämmor från Nykarleby av Lars Huldén. 2010
1379270 Unique Feature Identifier, National Geospatial-Intelligence Agency. 2010
1982903 Unique Name Identifier, National Geospatial-Intelligence Agency. 2010
Nyykaabe Diskussion i Österbottens Tidnings webbupplaga. 2011
Nyukarlebyu HoboHideout.com The Free Encyclopedia of Travel Rooms. 2011
Ny-karleby Upptäcktsresande bland kustsvenskar av Juha Ruusuvuori och Leif Sjöström. 2011
Nykarelby Vanligt förekommande ”klaverslint”. 2012
NYKI Affisch. 2012
644101 GeoNames. 2013
Nykabe Inbjudan till premiären av Claes Olssons dokumentär om konstnären Håkan Ahlnäs. 2013
Typos Occasions where user input is different than user intent. 2014
kaabi Katarina Fors inlägg på facebook den 2 juni. (Inlägget nedanför av Håkan om framgångsrike sonen inom motorsport fick vara med eftersom Håkan och jag studerade samtidigt till byggnadsingenjörer.) 2018


Grevskapet
Carleborg Stiftelseurkund. 1652
Karleborg    
  Har använts för:
 
  - Karleborgsgatan.
1912
  - Arbetareföreningens Karleborg. 1920-t
  - Carleborgskolan. 2006
  - Karleborg, öppet bolag 2013


Person- och andra namn
Nycarlus Ett prestval på 1650-talet ur Blad ur Nykarleby historia av Carl von Bonsdorff. Även Nicarlus förekommer. 1611
Nykarleby Ångfartyg. 1869


Finska
Här har jag inte samlat speciellt aktivt.
     
Joensuun kaupunki Lärobok i Finlands historia och geografi. 1832
Uusi-Karlepyy Lärobok i geografi för elementar-läroverket. 1853
Joensuu Handbok för resande i Finland. 1858
Lapuan Joensuu Polemiken Yrjö-Koskinen—Topelius om staden skulle flyttas efter branden. 1858
Uus-Kaarlebyy Nykarleby i Helsingistä Ouluun. 1876
Uusikaarlebyy Nordisk familjebok. 1887
Uusi Karleby Joensuu Enciklopedizesij Clovar. 1897
Uusikaarlepyy Nordisk familjebok. 1914
Upy Rautatiehakemisto. 1963
Uusi Karlepyy Vykort från slutet på. 1960-t
U:pyy Förkortning.  
UKP IATA Seaport codes. Munsala som hade oljehamnen Kanäs saknar kod, men däremot har Jeppo (!) fått FIJPA. 2002
UPY På Alkos kvitton. 2004
Nyykapi Pekka Viitamäki i bildtext till bangårdsbild.  
Uusi Kaarlebyy Huuto.net. 2011
Usikarlepyu HoboHideout.com The Free Encyclopedia of Travel Rooms. 2011
     
     
”Ryska”    
Uusikarleeby Vykort. ca 1950


Övriga benämningar, hittills 20
Betlehem I Stjärnor över Nykarleby av Lars Pensar. Första belagda förekomst av Betlehem 1829 enl. Erik Birck. 1829
Nordiska Betlehem Det nordiska Betlehem av Jocosus. 1876
Österbottens pärla L. L. Laurén. före 1884
Den store Gustav Adolfs lilla skapelse V. K. E. Wichmann i Nykarleby stad 1620—1920. 1920
Björkarnas stad Försommarnattsvandring i Österbottniska Posten. 1923
Nazaret Åter en gång Nykarleby av Eugen. 1928
Nordens Betlehem Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916 ... av V. K. E. Wichmann. [Som sagt, i den ordning jag råkat stöta på dem och inte nödvändigtvis första förekomst.] 1933
Idyllernas drottning V. K. E. Wichmann. före 1938
De många skrivande pennornas stad Österbottnisk lustresa av J. J. Huldén. 1941
Idyllernas stad Gunnel utmanar ödet av Bertel Eklund. 1945
Skalde- och skolstaden Historik av Johannes Åbonde. 1950
Pikku-Matti Nykarleby vann vänlighetstävlan i Österbottniska Posten. 1956
Skaldestaden Färj-Erik i Österbottniska Posten . 1958
Pärlan vid älvens strand Krönika i Österbottniska Posten. 1966
Idyllen vid älven Turistreklam. 1970
Skaldernas stad Uppslagsverket Finland. 1983
Sagornas stad Vykort utgivet av Bildström.  
Finlands lyckligaste
stad
Enligt Helsingin Sanomats sammanställning . År 2003 visade det sig att Närpes egentligen borde ha fått ”mästartiteln”. 1995
Småstad som bäst Kommunens slogan. 1995
Österbottens Chicago Leif Häggblom. 2011
 

 

 


Företagsnamn med stadsnamnet i mer eller mindre förkortad form
Karlon Plastindustri. Hade varumärket Nykolit. 1961
Nykarlebud Transportfirma. 1999
NYKO-FRYS Pälsdjursfoderkök. 1964
Nykra Båtbyggeri. 1971
Nykobe Betongstation. 1982
Nykoprint Tryckeri. 1982
NY-TEK Tror jag att biltillbehörsfirman hette som en tid fanns i ”Lövhyddan”. 198?
NY-JA Sotnings- och fastighetsservice. 199?
NY-LINE Rederi, omkring ... 2000?I alfabetisk ordning

1379270
1982903
66 900
893
Carburg
Carlby Nya
Carlopolis
Carlopolis Nova
Carolina nova
Carolina Nova
kaabi
N. Karleby
N:BY
N:by
N:kby
N:y
N_y.
NB
Nb
Nby
Neo Carleby
Neo-Carlburg
NeoCarleby
NeoCarolina
Neo-Carolina
New Charles Village
Nie Carleb.
Nie Carlebij
Nie-Carleby
Nijecarleby
Nije Carls by
NK
N.K.
Nk

Nk:by
Nkb.
Nkby
Nova-Carleby
(Ny) Carleby
Ny Carleby
Ny Carle by
Ny Karby
Ny Karleby
Ny:by
Ny=Carleby
Nya Carleby
Nya  K.
Nya Karleby
Nya-Karleby
Nya: Carleby
Nyacarleby
Nya-Carleby
Nyby
Ny-by
Ny-karleby
NyC.
Ny:C
Nyc.
NyCarlbj
NyCarlby
Nycarlby
NyCarleby
Ny-Carleby
NyeCarleby
Nyecarlebye
Nye Carleby
Nye Carlebye
Nye Karleby
Nyecarleby
Nykaarbi
Nykabe
Nykabi
Nykaby
Nykarbe
Nykarbi
Nykarelby
Nykarleby
NyKarleby
Ny-Karleby
Nyk.by
Nykby
Nyk-by
Nyk:by
NYKI
Nyukarlebyu
Nyykaabe
Nyykaabi
Nyykaarbe
Nyykaarbi
Nyykabe
Nyykabi
Nyykarbe
Nyykarbi
”Nystad”
Nyk.
Nykaabi
Petit-Carleby


Läs mer:
Ett utdrag ur Finlandssvenska bebyggelsenamn av Lars Huldén.
Lappabi.
(Inf. 2004-02-14, rev. 2018-06-09 .)