Den rätta sjärnan


Jakobstads julsymboler tro, hopp och kärlek är vid det här laget bekanta över hela Svenskfinland. I skuggan av dessa och av Nykarlebystjärnan finns också en Jakobstadsstjärna. Begreppet Jakobstadsstjärna är ganska nytt. Stjärnan är oftast femuddig och till färgerna röd och grön. Nykarlebystjärnan är oftast fem-, sju- eller niouddig medan mittpartiet är runt. Den har också flera färger, gul, grön och röd. Utseendet varierar och det finns förespråkare för varje form. Oftast är de egna barndomsminnen som avgör hur ”den rätta stjärnan” skall se ut. Beskrivningar ovan väcker troligen protester hos många. — Folk är mycket traditionsbundna när det gäller julfirandet, säger amanuens Kristina Lundström-Björk på Jakobstad Museum. Det verkar som om man behövde exakta definitioner på utseendet. Men några sådana finns inte.

Oftast blir de offentliga stjärnorna riktgivande. Nykarlebystjärnan blir troligen sjuuddig i fortsättningen enligt modellen som hänger i Topeliusesplanaden. Topelius var för övrigt den första att dokumentera stjärnans förekomst i Nykarleby. Han kallade den då Betlehemsstjärnan.
Men också Jakobstad har sina stjärntraditioner. Stjärnor pryder bl.a. Pedersöre kyrka och vattentornet. — På en bild från Lagmans skolas stjärngossespel på 30-talet syns båda typer av stjärnor. Det kan bero på att läraren Johan Ludvig Birck var från Nykarleby, säger Lundström-Björk.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning.

Tillbaka