Nyecarlebye


När jag fått kännedom om Nye Carlebye, kollade jag huruvida det kunde finnas liknande varianter. Första försöket gav napp: Nyecarlebye.
 
 


 
Nr. 143.
Side 45. 1833. 28. Aug.            Anmeldelse.
      Jacob Gustav Østerblad, matros, Allinge.
 
Nr. 144.
Side 45. 1833. 30. Aug.            Anmeldelse.

      Jonas Peder Synneberg, skibscapitain, Finland, død i Allinge.

 
Nr. 145.
Side 45. 1833. 30. Aug.
      Jonas Peder Synneberg, skibscapitain, Finland, død i Allinge.
 
Nr. 146.

Side 46. 1833. 2. Sep.

      Jonas Peter Synneberg, skibscapitain, af Nyecarlebye, Død i Allinge.
 
Nr. 147.
Side 46b. 1833. 7. Sep.             Anmeldelse.
      Hanne Marie ?, datter, Allinge. Fader: Jacob ”Holtag”.
 
Nr. 148.

Side 47. 1833. 10. Sep.

      Jonas Peter Synneberg, skibscapitain, fra Nyecarlebye, Finland, død i Allinge.
      og
      Jacob Gustav Østerblad, matros, fra Nyecarlebye, Finland, død i Allinge.
 
Nr. 149.

Side 47b. 1833. 12. Sep.             Anmeldelse.

      Hans ?, søn, - Sognenavn. Fader: Hans West.
 
Nr. 150.
Side 47b. 1833. 16. Sep.

      Jonas Peter Synneberg, skibscapitain, fra Nyecarlebye, Finland, død i Allinge.       Og
      Jacob Gustav Østerblad, matros, fra Nyecarlebye, Finland, død i Allinge.SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 4 2. december 1830 – 18. februar. 1861, sid 10–11.


Försökte utreda hur dessa herrar hamnat på Bornholm, men jag kom inte längre än att de bott hos en änka.


Läs mer:
Neo-Carolina.
Jonas Petter Synnerberg var farbror till Carl Synnerberg.
(Inf. 2013-01-14, rev. 2013-09-26 . )